Rat je opravdan samo kada je neophodan; oružje je dozvoljeno samo kada ne postoji druga nada osim oružja.


rat-opravdan-samo-kada-neophodan-oru-dozvoljeno-samo-kada-ne-postoji-druga-nada-osim-oruja
nikolo makijaveliratopravdansamokadaneophodanoružjedozvoljenonepostojidruganadaosimoružjarat jeje opravdanopravdan samosamo kadakada jeje neophodanoružje jeje dozvoljenodozvoljeno samosamo kadakada nene postojipostoji drugadruga nadanada osimrat je opravdanje opravdan samoopravdan samo kadasamo kada jekada je neophodanoružje je dozvoljenoje dozvoljeno samodozvoljeno samo kadasamo kada nekada ne postojine postoji drugapostoji druga nadadruga nada osimnada osim oružjarat je opravdan samoje opravdan samo kadaopravdan samo kada jesamo kada je neophodanoružje je dozvoljeno samoje dozvoljeno samo kadadozvoljeno samo kada nesamo kada ne postojikada ne postoji drugane postoji druga nadapostoji druga nada osimdruga nada osim oružjarat je opravdan samo kadaje opravdan samo kada jeopravdan samo kada je neophodanoružje je dozvoljeno samo kadaje dozvoljeno samo kada nedozvoljeno samo kada ne postojisamo kada ne postoji drugakada ne postoji druga nadane postoji druga nada osimpostoji druga nada osim oružja

Glavni temelj svih država, novih, starih ili postojećih, su dobri zakoni i dobro oružje. Ne možete imati dobre zakone bez dobrog oružja, a gdje postoji dobro oružje, dobri zakoni će doći sami od sebe.Joj, ja kada polozim… Pa kada upalim moj auto, kada potrpam drugare i drugarice, ima da nam nema kraja. Necu brzo voziti, ogranicenja cu postovati i samo ...Ljubav je najjače oružje koje postoji, nema te sile i tog oružja koje će moći protiv ljubavi da se bori, sve se tu ruši.Na svijetu uvijek postoji jedna osoba koja čeka onu drugu, bilo to na sred neke pustinje ili usred nekog velikog grada. I kada se te osobe sretnu i njihovi pogledi se ukrste, sva prošlost i sva budućnost gube svaki značaj i samo postoji taj trenutak.Na svetu uvek postoji jedna osoba koja čeka onu drugu, bilo to na sred neke pustinje ili usred nekog velikog grada. I kada se te osobe sretnu i njihovi pogledi se ukrste, sva prošlost i sva budućnost gube svaki značaj i samo postoji taj trenutak.Rat protiv strane države počinje jedino kada imućne klase misle da mogu profitirati iz toga.