Rat se sastoji u tome, da se ljudi, mada jedni druge ne poznaju, međusobno ubijaju na zapovijed ljudi koji se vrlo dobro poznaju, a uzajamno se ne ubijaju.


rat-se-sastoji-u-tome-da-se-ljudi-mada-jedni-druge-ne-poznaju-meusobno-ubijaju-na-zapovijed-ljudi-koji-se-vrlo-dobro-poznaju-a-uzajamno-se-ne-ubijaju
albert ajnštajnratsesastojitomedaljudimadajednidrugenepoznajumeđusobnoubijajunazapovijedljudikojivrlodobrouzajamnoubijajurat sese sastojisastoji uu tomeda sese ljudimada jednijedni drugedruge nene poznajumeđusobno ubijajuubijaju nana zapovijedzapovijed ljudiljudi kojikoji sese vrlovrlo dobrodobro poznajuuzajamno sese nene ubijajurat se sastojise sastoji usastoji u tomeda se ljudimada jedni drugejedni druge nedruge ne poznajumeđusobno ubijaju naubijaju na zapovijedna zapovijed ljudizapovijed ljudi kojiljudi koji sekoji se vrlose vrlo dobrovrlo dobro poznajua uzajamno seuzajamno se nese ne ubijaju

Poslovicama se kod nas ubijaju ljudi na najbrži i najnepravedniji način. -Ivo Andrić
poslovicama-se-kod-nas-ubijaju-ljudi-na-najbri-i-najnepravedniji-nain
Za najveće junake mogu se s pravom smatrati oni koji veoma dobro poznaju i strahote i prijatnosti, ali opet ne prezaju od opasnosti. -Perikle
za-najvee-junake-mogu-se-s-pravom-smatrati-oni-koji-veoma-dobro-poznaju-i-strahote-i-prijatnosti-ali-opet-ne-prezaju-od-opasnosti
Nije mi žao što me ljudi ne poznaju, već što ja njih ne poznajem. -Konfučije
nije-mi-ao-to-me-ljudi-ne-poznaju-ve-to-ja-njih-ne-poznajem
Pozdravljam sve koji me poznaju i vas u studiju i reziji… xD
pozdravljam-sve-koji-me-poznaju-i-vas-u-studiju-i-reziji-xd