Ratovi nisu nikada nikoga povredili osim ljudi koji su izginuli.


ratovi-nisu-nikada-nikoga-povredili-osim-ljudi-koji-su-izginuli
salvador daliratovinisunikadanikogapovrediliosimljudikojisuizginuliratovi nisunisu nikadanikada nikoganikoga povredilipovredili osimosim ljudiljudi kojikoji susu izginuliratovi nisu nikadanisu nikada nikoganikada nikoga povredilinikoga povredili osimpovredili osim ljudiosim ljudi kojiljudi koji sukoji su izginuliratovi nisu nikada nikoganisu nikada nikoga povredilinikada nikoga povredili osimnikoga povredili osim ljudipovredili osim ljudi kojiosim ljudi koji suljudi koji su izginuliratovi nisu nikada nikoga povredilinisu nikada nikoga povredili osimnikada nikoga povredili osim ljudinikoga povredili osim ljudi kojipovredili osim ljudi koji suosim ljudi koji su izginuli

Vidim na stotine ljudi dnevno koji su sasvim odustali. Na sve strane vidim one koji ne žude ni za čim, osim hranom, krovom i odećom, usresredjeni samo na to, bez snova. Oni ne osećaju užas što ne vole ili što nisu voljeni.Vidim na stotine ljudi dnevno koji su sasvim odustali. Na sve strane vidim one koji ne žude ni za čim, osim hranom, krovom, i odećom, usresredjeni samo na to, bez snova. Oni ne osećaju užas što ne vole ili što nisu voljeni.Ljudi nikada nisu spremni da umru osim ukoliko je to za slobodu; stoga oni ne vjeruju potpuno u umiranje.Mnoštvo ljudi troši novac koji nisu zaradili, kako bi kupili stvari koje im nisu potrebne, da zadive ljude koji im se ne dopadaju.Psi me nikada nisu ujeli. Samo ljudi.Hvala svima koji su sebe nazivali prijateljima i koji to nisu bili… Pokazali su mi sta jedan prijatelj nikada ne bi trebao uciniti…