Ratovi ovde nikad ne razreše ni jedno staro pitanje. Nego uvedu nove teme i nove probleme koje će ''razrešiti


ratovi-ovde-nikad-ne-razree-jedno-staro-pitanje-nego-uvedu-nove-teme-i-nove-probleme-koje-e-razreiti-novi-rat
ivo andrićratoviovdenikadnerazreejednostaropitanjenegouvedunovetemeproblemekojeće''razreitinoviratratovi ovdeovde nikadnikad nene razrešerazreše nini jednojedno starostaro pitanjenego uveduuvedu novenove temeteme ii novenove problemeprobleme kojekoje ćeće ''razrešitinovi ratratovi ovde nikadovde nikad nenikad ne razrešene razreše nirazreše ni jednoni jedno starojedno staro pitanjenego uvedu noveuvedu nove temenove teme iteme i novei nove problemenove probleme kojeprobleme koje ćekoje će ''razrešitiratovi ovde nikad neovde nikad ne razrešenikad ne razreše nine razreše ni jednorazreše ni jedno staroni jedno staro pitanjenego uvedu nove temeuvedu nove teme inove teme i noveteme i nove problemei nove probleme kojenove probleme koje ćeprobleme koje će ''razrešitiratovi ovde nikad ne razrešeovde nikad ne razreše ninikad ne razreše ni jednone razreše ni jedno starorazreše ni jedno staro pitanjenego uvedu nove teme iuvedu nove teme i novenove teme i nove problemeteme i nove probleme kojei nove probleme koje ćenove probleme koje će ''razrešiti

Ekonomski prosperitet je destruktivan. Daje ljudima vremena da izmišljaju sve nove potrebe i nove želje. -Borislav Pekić
ekonomski-prosperitet-destruktivan-daje-ljudima-vremena-da-izmiljaju-sve-nove-potrebe-i-nove-elje
Uz novi dan dolazi nova snaga i nove ideje. -Elenor Ruzvelt
uz-novi-dan-dolazi-nova-snaga-i-nove-ideje
Mogli su oni jedno bez drugog. Mogli su čak biti s drugima, pronaći nove ljubavi, okrenuti leđa jedno drugom. Ali su se uvek vraćali. Bili su isti – ...
mogli-su-oni-jedno-bez-drugog-mogli-su-ak-biti-s-drugima-pronai-nove-ljubavi-okrenuti-a-jedno-drugom-ali-su-se-uvek-vraali-bili-su-isti