Ratovi ovde nikad ne razreše ni jedno staro pitanje. Nego uvedu nove teme i nove probleme koje će ''razrešiti


ratovi-ovde-nikad-ne-razree-jedno-staro-pitanje-nego-uvedu-nove-teme-i-nove-probleme-koje-e-razreiti-novi-rat
ivo andrićratoviovdenikadnerazreejednostaropitanjenegouvedunovetemeproblemekojeće''razreitinoviratratovi ovdeovde nikadnikad nene razrešerazreše nini jednojedno starostaro pitanjenego uveduuvedu novenove temeteme ii novenove problemeprobleme kojekoje ćeće ''razrešitinovi ratratovi ovde nikadovde nikad nenikad ne razrešene razreše nirazreše ni jednoni jedno starojedno staro pitanjenego uvedu noveuvedu nove temenove teme iteme i novei nove problemenove probleme kojeprobleme koje ćekoje će ''razrešitiratovi ovde nikad neovde nikad ne razrešenikad ne razreše nine razreše ni jednorazreše ni jedno staroni jedno staro pitanjenego uvedu nove temeuvedu nove teme inove teme i noveteme i nove problemei nove probleme kojenove probleme koje ćeprobleme koje će ''razrešitiratovi ovde nikad ne razrešeovde nikad ne razreše ninikad ne razreše ni jednone razreše ni jedno starorazreše ni jedno staro pitanjenego uvedu nove teme iuvedu nove teme i novenove teme i nove problemeteme i nove probleme kojei nove probleme koje ćenove probleme koje će ''razrešiti

Naš novi čovek, naši novi putevi, naše nove ideje, naš novi kaput, naš novi cilj, naša nova prošlost, naš novi život, naši novi zakoni, naša nova budućnost, naši novi odnosi, naš novi izlaz, naša nova sredina. Sve je oko mene novo a mene hvata naš stari strah.Ekonomski prosperitet je destruktivan. Daje ljudima vremena da izmišljaju sve nove potrebe i nove želje.Uz novi dan dolazi nova snaga i nove ideje.Mogli su oni jedno bez drugog. Mogli su čak biti s drugima, pronaći nove ljubavi, okrenuti leđa jedno drugom. Ali su se uvek vraćali. Bili su isti – ...Mi žudimo za tim da u našoj zajedničkoj, tužnoj knjizi historije otvorimo novi odlomak – odlomak obostranog priznavanja, respekta, razumjevanja, prijateljstva. Nadamo se početku nove historije na Bliskom Istoku. Danas, ovdje pred Bijelom kućom u Washingtonu, počinje novo računanje vremena u odnosu između naroda, između roditelja, koji su umorni od rata, između naše djece koja neće upoznati rat.Kad se drvetu potkreše krošnja, iz stabla izbijaju novi izdanci. Tako se često i duša obolela u cvatu vraća u prolećno doba začetka i detinjstva prožetog slutnjama, kao da će tu otkriti nove nade i nastaviti prekinutu nit života. Izdanci sočno i naglo bujaju iz stabla, ali je to samo prividni život i iz njega nikad neće izrasti krošnja.