Računati na nesreću i zlu sudbinu čovjeka, nije u skladu ni sa građanskim, ni sa prirodnim pravom.


raunati-na-nesreu-i-zlu-sudbinu-ovjeka-nije-u-skladu-graanskim-prirodnim-pravom
latinske posloviceračunatinanesrećuzlusudbinučovjekanijeskladugrađanskimprirodnimpravomračunati nana nesrećunesreću ii zluzlu sudbinusudbinu čovjekanije uu skladuskladu nisa građanskimsa prirodnimprirodnim pravomračunati na nesrećuna nesreću inesreću i zlui zlu sudbinuzlu sudbinu čovjekanije u skladuu skladu niskladu ni sani sa građanskimni sa prirodnimsa prirodnim pravomračunati na nesreću ina nesreću i zlunesreću i zlu sudbinui zlu sudbinu čovjekanije u skladu niu skladu ni saskladu ni sa građanskimni sa prirodnim pravomračunati na nesreću i zluna nesreću i zlu sudbinunesreću i zlu sudbinu čovjekanije u skladu ni sau skladu ni sa građanskim

Vješta osoba koja upošljava druge ljude će uposliti mudrog čovjeka, hrabrog čovjeka, gramzivog čovjeka i glupog čovjeka. -Sun Tzu
vje-osoba-koja-upoljava-druge-ljude-e-uposliti-mudrog-ovjeka-hrabrog-ovjeka-gramzivog-ovjeka-i-glupog-ovjeka
Naučnik u svojoj labaratoriji nije samo tehničar; on je i dijete koje se suočava sa prirodnim fenomenima koji ga toliko impresioniraju kao da se radi o bajkama. -Marija Kiri
naunik-u-svojoj-labaratoriji-nije-samo-tehniar-on-i-dijete-koje-se-suoava-prirodnim-fenomenima-koji-ga-toliko-impresioniraju-kao-da-se-radi-o
Naučnik u svojoj labaratoriji nije samo tehničar, on je i dete koje se suočava sa prirodnim fenomenima koji ga toliko impresioniraju kao da se radi o bajkama. -Marija Kiri
naunik-u-svojoj-labaratoriji-nije-samo-tehniar-on-i-dete-koje-se-suoava-prirodnim-fenomenima-koji-ga-toliko-impresioniraju-kao-da-se-radi-o-bajkama
Plata nije objekat, Ja je jedino želim kako bi držala dušu i telo u skladu. -Doroti Parker
plata-nije-objekat-ja-jedino-elim-kako-bi-drala-u-i-telo-u-skladu
Kada izražavamo našu zahvalnost ne smemo zaboraviti da vrhunac zahvalnosti nije u izgovaranju reči, nego u životu u skladu sa njima. -Džon F. Kenedi
kada-izraavamo-nau-zahvalnost-ne-smemo-zaboraviti-da-vrhunac-zahvalnosti-nije-u-izgovaranju-rei-nego-u-ivotu-u-skladu-njima