Ravnopravnost u prirodi bi bila kad bi cvet mogao, šetajući livadom ugledavši divnog čoveka, otrgnuti mu glavu. :D


ravnopravnost-u-prirodi-bi-bila-kad-bi-cvet-mogao-etajui-livadom-ugledavi-divnog-oveka-otrgnuti-mu-glavu-d
ravnopravnostprirodibibilakadcvetmogaoetajućilivadomugledavidivnogčovekaotrgnutimuglavuravnopravnost uu prirodiprirodi bibi bilabila kadkad bibi cvetcvet mogaošetajući livadomlivadom ugledavšiugledavši divnogdivnog čovekaotrgnuti mumu glavuravnopravnost u prirodiu prirodi biprirodi bi bilabi bila kadbila kad bikad bi cvetbi cvet mogaošetajući livadom ugledavšilivadom ugledavši divnogugledavši divnog čovekaotrgnuti mu glavuravnopravnost u prirodi biu prirodi bi bilaprirodi bi bila kadbi bila kad bibila kad bi cvetkad bi cvet mogaošetajući livadom ugledavši divnoglivadom ugledavši divnog čovekaravnopravnost u prirodi bi bilau prirodi bi bila kadprirodi bi bila kad bibi bila kad bi cvetbila kad bi cvet mogaošetajući livadom ugledavši divnog čoveka

Stvoriti čoveka bila je krasna i dovitljiva zamisao, ali dodati ovcu bila je tautologija. -Mark Tven
stvoriti-oveka-bila-krasna-i-dovitljiva-zamisao-ali-dodati-ovcu-bila-tautologija
Kako izgubiti na kilazi: Okrenete glavu na desnu stranu, onda okrenete glavu na levu stranu. I ponovite te pokrete svaki put kad vas neko ponudi hranom. :D
kako-izgubiti-na-kilazi-okrenete-glavu-na-desnu-stranu-onda-okrenete-glavu-na-levu-stranu-i-ponovite-te-pokrete-svaki-put-kad-vas-neko-ponudi-hranom-d
Ne, mi nismo mogli da se skopčamo, nikako, ali već godinama ne lupam glavu da li je krivica za to bila do rupice ili do dugmeta. -Đorđe Balašević
ne-mi-nismo-mogli-da-se-skopamo-nikako-ali-ve-godinama-ne-lupam-glavu-da-li-krivica-za-to-bila-do-rupice-ili-do-dugmeta
Tek sad shvatam koliko čovek mora biti jak da okrene glavu od osobe koja mu je nekad bila sve.
tek-sad-shvatam-koliko-ovek-mora-biti-jak-da-okrene-glavu-od-osobe-koja-mu-nekad-bila-sve
Nema čoveka koji bi mogao da ti oduzme slobodnu volju. -Epiktet
nema-oveka-koji-bi-mogao-da-ti-oduzme-slobodnu-volju
Prava vrednost čoveka sastoji se u tome, u kojoj meri je i u kom smislu mogao da se oslobodi svoga ja. -Albert Ajnštajn
prava-vrednost-oveka-sastoji-se-u-tome-u-kojoj-meri-i-u-kom-smislu-mogao-da-se-oslobodi-svoga-ja