Razlika između diktature i demokratije je u tome što u demokratiji ljudi prvo glasaju, pa tek onda izvršavaju naređenja, a u diktaturi niko ne traći vreme na glasanje.


razlika-izmeu-diktature-i-demokratije-u-tome-to-u-demokratiji-ljudi-prvo-glasaju-pa-tek-onda-izvravaju-nareenja-a-u-diktaturi-niko-ne-trai-vreme-na
Čarls bukovskirazlikaizmeđudiktaturedemokratijetometodemokratijiljudiprvoglasajupatekondaizvravajunaređenjadiktaturinikonetraćivremenaglasanjerazlika izmeđuizmeđu diktaturediktature ii demokratijedemokratije jeu tometome štošto uu demokratijidemokratiji ljudiljudi prvoprvo glasajupa tektek ondaonda izvršavajuizvršavaju naređenjau diktaturidiktaturi nikoniko nene traćitraći vremevreme nana glasanjerazlika između diktatureizmeđu diktature idiktature i demokratijei demokratije jedemokratije je uje u tomeu tome štotome što ušto u demokratijiu demokratiji ljudidemokratiji ljudi prvoljudi prvo glasajupa tek ondatek onda izvršavajuonda izvršavaju naređenjaa u diktaturiu diktaturi nikodiktaturi niko neniko ne traćine traći vremetraći vreme navreme na glasanje

Razlika između gluposti i genijalnosti je to što genijalnost ima svoje granice. -Albert Ajnstajn
razlika-izmeu-gluposti-i-genijalnosti-to-to-genijalnost-ima-svoje-granice
Pravedan sudija prvo ispituje predmet, a tek onda osobu. -Italijanske poslovice
pravedan-sudija-prvo-ispituje-predmet-a-tek-onda-osobu
Kad neka žena kupuje mušku košulju, onda je zaljubljena. Kad je pegla, onda je udata. Ako pri tome i peva, ona je i prvo i drugo. -Salvador Dali
kad-neka-ena-kupuje-muku-koulju-onda-zaljubljena-kad-pegla-onda-udata-ako-pri-tome-i-peva-ona-i-prvo-i-drugo
Iskustvo je nemilosrdan učitelj: prvo nam da „packe, pa nas tek onda uči kako treba postupiti. -Bertrand Rasel
iskustvo-nemilosrdan-uitelj-prvo-nam-da-packe-pa-nas-tek-onda-ui-kako-treba-postupiti
Iskustvo je nemilosrdan učitelj: prvo nam da packe, pa nas tek onda uči kako treba postupiti. -Bertrand Rasel
iskustvo-nemilosrdan-uitelj-prvo-nam-da-packe-pa-nas-tek-onda-ui-kako-treba-postupiti