Razlika između gluposti i genijalnosti je to što genijalnost ima svoje granice.


razlika-izmeu-gluposti-i-genijalnosti-to-to-genijalnost-ima-svoje-granice
albert ajnstajnrazlikaizmeđuglupostigenijalnostitotogenijalnostimasvojegranicerazlika izmeđuizmeđu glupostigluposti ii genijalnostigenijalnosti ješto genijalnostgenijalnost imaima svojesvoje granicerazlika između glupostiizmeđu gluposti igluposti i genijalnostii genijalnosti jeje to štošto genijalnost imagenijalnost ima svojeima svoje granicerazlika između gluposti iizmeđu gluposti i genijalnostigluposti i genijalnosti jegenijalnosti je to štoje to što genijalnostšto genijalnost ima svojegenijalnost ima svoje granicerazlika između gluposti i genijalnostiizmeđu gluposti i genijalnosti jei genijalnosti je to štogenijalnosti je to što genijalnostje to što genijalnost imašto genijalnost ima svoje granice

Ljepota je samo drugi oblik genijalnosti, savršenija, svakako, od genijalnosti jer joj ne trebaju nikakva objašnjenja. -Oskar Vajld
ljepota-samo-drugi-oblik-genijalnosti-savrenija-svakako-od-genijalnosti-jer-joj-ne-trebaju-nikakva-objanjenja
Razlika između diktature i demokratije je u tome što u demokratiji ljudi prvo glasaju, pa tek onda izvršavaju naređenja, a u diktaturi niko ne traći vreme na glasanje. -Čarls Bukovski
razlika-izmeu-diktature-i-demokratije-u-tome-to-u-demokratiji-ljudi-prvo-glasaju-pa-tek-onda-izvravaju-nareenja-a-u-diktaturi-niko-ne-trai-vreme-na
Razlika između pravih i lažnih uspomena je isto kao i razlika između pravih i lažnih dijamanata; oni lažni uvek izgledaju stvarno i sijaju najjačim sjajem. -Salvador Dali
razlika-izmeu-pravih-i-nih-uspomena-isto-kao-i-razlika-izmeu-pravih-i-nih-dijamanata-oni-uvek-izgledaju-stvarno-i-sijaju-najjaim-sjajem
Razlika između pustolovine i sna je znati reći
razlika-izmeu-pustolovine-i-sna-znati-rei-da-izazovu