Razlika između umetnosti i života je u tome što je umetnostpodnošljivija.


razlika-izmeu-umetnosti-i-ivota-u-tome-to-umetnostpodnoljivija
Čarls bukovskirazlikaizmeđuumetnostiživotatometoumetnostpodnoljivijarazlika izmeđuizmeđu umetnostiumetnosti ii životaživota jeu tometome štošto jeje umetnostpodnošljivijarazlika između umetnostiizmeđu umetnosti iumetnosti i životai života ježivota je uje u tomeu tome štotome što ješto je umetnostpodnošljivijarazlika između umetnosti iizmeđu umetnosti i životaumetnosti i života jei života je uživota je u tomeje u tome štou tome što jetome što je umetnostpodnošljivijarazlika između umetnosti i životaizmeđu umetnosti i života jeumetnosti i života je ui života je u tomeživota je u tome štoje u tome što jeu tome što je umetnostpodnošljivija

Razlika između diktature i demokratije je u tome što u demokratiji ljudi prvo glasaju, pa tek onda izvršavaju naređenja, a u diktaturi niko ne traći vreme na glasanje. -Čarls Bukovski
razlika-izmeu-diktature-i-demokratije-u-tome-to-u-demokratiji-ljudi-prvo-glasaju-pa-tek-onda-izvravaju-nareenja-a-u-diktaturi-niko-ne-trai-vreme-na
Razlika između gluposti i genijalnosti je to što genijalnost ima svoje granice. -Albert Ajnstajn
razlika-izmeu-gluposti-i-genijalnosti-to-to-genijalnost-ima-svoje-granice
Razlika između pravih i lažnih uspomena je isto kao i razlika između pravih i lažnih dijamanata; oni lažni uvek izgledaju stvarno i sijaju najjačim sjajem. -Salvador Dali
razlika-izmeu-pravih-i-nih-uspomena-isto-kao-i-razlika-izmeu-pravih-i-nih-dijamanata-oni-uvek-izgledaju-stvarno-i-sijaju-najjaim-sjajem
Razlika između pustolovine i sna je znati reći
razlika-izmeu-pustolovine-i-sna-znati-rei-da-izazovu
Razlika između lažnih i pravih sećanja je poput razlike u draguljima – uvijek se oni lažni čine da su stvarniji i sjajniji. -Zoran Đinđić
razlika-izmeu-nih-i-pravih-seanja-poput-razlike-u-draguljima-uvijek-se-oni-ine-da-su-stvarniji-i-sjajniji
Razlika između lažnih i pravih sećanja je poput razlike u draguljima - uvijek se oni lažni čine da su stvarniji i sjajniji. -Zoran Đinđić
razlika-izmeu-nih-i-pravih-seanja-poput-razlike-u-draguljima-uvijek-se-oni-ine-da-su-stvarniji-i-sjajniji