Razum je dragi kamen koji se najlepše sija u okviru skromnosti.


razum-dragi-kamen-koji-se-najlepe-sija-u-okviru-skromnosti
maksim gorkirazumdragikamenkojisenajlepesijaokviruskromnostirazum jeje dragidragi kamenkamen kojikoji sese najlepšenajlepše sijasija uu okviruokviru skromnostirazum je dragije dragi kamendragi kamen kojikamen koji sekoji se najlepšese najlepše sijanajlepše sija usija u okviruu okviru skromnostirazum je dragi kamenje dragi kamen kojidragi kamen koji sekamen koji se najlepšekoji se najlepše sijase najlepše sija unajlepše sija u okvirusija u okviru skromnostirazum je dragi kamen kojije dragi kamen koji sedragi kamen koji se najlepšekamen koji se najlepše sijakoji se najlepše sija use najlepše sija u okvirunajlepše sija u okviru skromnosti

Čovek i nesvesno ispravlja svoje uspomene, idealizujući ljude i događaje koji su mu dragi, potiskujući i potpuno zaboravljajući one koji su mu neugodni. -Meša Selimović
ovek-i-nesvesno-ispravlja-svoje-uspomene-idealizujui-ljude-i-dogaaje-koji-su-mu-dragi-potiskujui-i-potpuno-zaboravljajui-one-koji-su-mu-neugodni
O meni se najlepše brinu oni koji me ostavljaju na miru. -Miroslav Mika Antić
o-meni-se-najlepe-brinu-oni-koji-me-ostavljaju-na-miru
Prvi čovjek koji je uputio uvredu umjesto što je bacio kamen je osnivač civilizacije. -Sigmund Frojd
prvi-ovjek-koji-uputio-uvredu-umjesto-to-bacio-kamen-osniva-civilizacije
Kad bi kamen koji pada imao svesti, on bi držao da je njegovo padanje rezultat njegove slobodne volje. -Baruh Spinoza
kad-bi-kamen-koji-pada-imao-svesti-on-bi-drao-da-njegovo-padanje-rezultat-njegove-slobodne-volje