Razumeti pitanje je već pola odgovora.


razumeti-pitanje-ve-pola-odgovora
sokratrazumetipitanjevećpolaodgovorarazumeti pitanjepitanje jeje većveć polapola odgovorarazumeti pitanje jepitanje je većje već polaveć pola odgovorarazumeti pitanje je većpitanje je već polaje već pola odgovorarazumeti pitanje je već polapitanje je već pola odgovora

Samoca je ponekad najbolji prijatelj!!Ne postavlja pitanje,a daje mnogo odgovora…
samoca-ponekad-najbolji-prijateljne-postavlja-pitanjea-daje-mnogo-odgovora
Čovek je već na pola puta zaljubljen u svaku ženu koja ga sluša.
ovek-ve-na-pola-puta-zaljubljen-u-svaku-enu-koja-ga-slua
Dragi živci, hvala vam što ste uvijek bili uz mene. Da vas nema pola grada bi već bilo mrtvo.
dragi-ivci-hvala-vam-to-ste-uvijek-bili-uz-mene-da-vas-nema-pola-grada-bi-ve-bilo-mrtvo
Šarm je način dobijanja pozitivnog odgovora bez postavljanja jasnog pitanja. -Alber Kami
arm-nain-dobijanja-pozitivnog-odgovora-bez-postavljanja-jasnog-pitanja
Mudar čovek može naučiti više iz glupog pitanja, nego što budala može naučiti iz mudrog odgovora. -Brus Li
mudar-ovek-moe-nauiti-vie-iz-glupog-pitanja-nego-to-budala-moe-nauiti-iz-mudrog-odgovora