Razvesti se samo zbog toga što ga više ne voliš isto je tako glupo kao i udati se za njega samo zato što ga voliš.


razvesti-se-samo-zbog-toga-to-ga-vie-ne-voli-isto-tako-glupo-kao-i-udati-se-za-njega-samo-zato-to-ga-voli
Ža Ža gaborrazvestisesamozbogtogatogavienevoliistotakoglupokaoudatizanjegazatovolirazvesti sese samosamo zbogzbog togatoga štošto gaga viševiše nene volišvoliš istoisto jeje takotako glupoglupo kaokao ii udatiudati sese zaza njeganjega samosamo zatozato štošto gaga volišrazvesti se samose samo zbogsamo zbog togazbog toga štotoga što gašto ga višega više neviše ne volišne voliš istovoliš isto jeisto je takoje tako glupotako glupo kaoglupo kao ikao i udatii udati seudati se zase za njegaza njega samonjega samo zatosamo zato štozato što gašto ga volišrazvesti se samo zbogse samo zbog togasamo zbog toga štozbog toga što gatoga što ga višešto ga više nega više ne volišviše ne voliš istone voliš isto jevoliš isto je takoisto je tako glupoje tako glupo kaotako glupo kao iglupo kao i udatikao i udati sei udati se zaudati se za njegase za njega samoza njega samo zatonjega samo zato štosamo zato što gazato što ga volišrazvesti se samo zbog togase samo zbog toga štosamo zbog toga što gazbog toga što ga višetoga što ga više nešto ga više ne volišga više ne voliš istoviše ne voliš isto jene voliš isto je takovoliš isto je tako glupoisto je tako glupo kaoje tako glupo kao itako glupo kao i udatiglupo kao i udati sekao i udati se zai udati se za njegaudati se za njega samose za njega samo zatoza njega samo zato štonjega samo zato što gasamo zato što ga voliš

Očekivati da ljudi budu fer prema tebi, samo zato što si ti fer prema njima, isto je kao da očekuješ da te lav ne pojede, samo zato što ti ne jedeš lavove& ...
oekivati-da-ljudi-budu-fer-prema-tebi-samo-zato-to-ti-fer-prema-njima-isto-kao-da-oekuje-da-te-lav-ne-pojede-samo-zato-to-ti-ne-jede-lavove
Ti me danas voliš skoro isto onako kao što se pravi ljubavnici vole na rastanku, posljednji put. -Herman Hese
ti-me-danas-voli-skoro-isto-onako-kao-to-se-pravi-ljubavnici-vole-na-rastanku-posljednji-put
Sloboda i ljubav idu skupa. Ljubav nije reakcija. Ako te volim zato što ti voliš mene, to je samo trgovina, stvar koja se kupuje na pijaci; to nije ljubav. -Džidu Krišnamurti
sloboda-i-ljubav-idu-skupa-ljubav-nije-reakcija-ako-te-volim-zato-to-ti-voli-mene-to-samo-trgovina-stvar-koja-se-kupuje-na-pijaci-to-nije-ljubav
Ne voliš da budeš na smetnji, ne voliš da te neko krivo pogleda, ne voliš da ti iko ružnu reč kaže. Kako onda misliš da živiš? -Meša Selimović
ne-voli-da-bude-na-smetnji-ne-voli-da-te-neko-krivo-pogleda-ne-voli-da-ti-iko-runu-re-kae-kako-onda-misli-da-ivi
Ja samo ne želim da umrem baš sasvim sam. To nije previše što tražim. Bilo bi lepo da imam nekoga ko brine o meni zbog toga ko sam ja, a ne samo zbog mog novca. -Ričard Prajor
ja-samo-ne-elim-da-umrem-ba-sasvim-sam-to-nije-previe-to-traim-bilo-bi-lepo-da-imam-nekoga-ko-brine-o-meni-zbog-toga-ko-sam-ja-a-ne-samo-zbog-mog