Reč izašlu iz usta nije lako zaustaviti kao ni kamen pušten iz ruke.


re-izalu-iz-usta-nije-lako-zaustaviti-kao-kamen-puten-iz-ruke
euripidrečizaluizustanijelakozaustavitikaokamenputenrukereč izašluizašlu iziz ustausta nijenije lakolako zaustavitizaustaviti kaokao nini kamenkamen puštenpušten iziz rukereč izašlu izizašlu iz ustaiz usta nijeusta nije lakonije lako zaustavitilako zaustaviti kaozaustaviti kao nikao ni kamenni kamen puštenkamen pušten izpušten iz rukereč izašlu iz ustaizašlu iz usta nijeiz usta nije lakousta nije lako zaustavitinije lako zaustaviti kaolako zaustaviti kao nizaustaviti kao ni kamenkao ni kamen puštenni kamen pušten izkamen pušten iz rukereč izašlu iz usta nijeizašlu iz usta nije lakoiz usta nije lako zaustavitiusta nije lako zaustaviti kaonije lako zaustaviti kao nilako zaustaviti kao ni kamenzaustaviti kao ni kamen puštenkao ni kamen pušten izni kamen pušten iz ruke

Grješne misli su kao vjetar, tko će ih zaustaviti. U čemu je pobožnost, ako nema iskušenja koja se savladavaju? Čovjek nije Bog, i njegova snaga je baš u tome da suzbija svoju prirodu.Bilo ko može postati ljut, to je lako, ali se ljutiti na pravu osobu i u pravo vrijeme i u pravu svrhu, a na pravi način to nije u svačijoj moći i nije lako.Nije lako biti zena! Moras razmisljati kao muskarac, ponasati se kao dama, izgledati kao devojka, i raditi kao konj!Pokušavam da se pronađem kao osoba, ponekad to nije lako. Mnogi ljudi se nikada ni ne pronađu. Ali to je nešto što moram da uradim. A najbolji način da se pronađem kao osoba jeste da dokažem sebi da sam glumica.A dešava se opet i ovako kao ovo sada njemu, da slučajno sretneš stvorenje bez naročitog značenja i vrednosti, a spotakneš se na njega kao na kamen u mraku; i to je dovoljno da propadneš potpuno i zauvek.Smatrao sam dužnošću i srećom da sebe i druge čuvam od greha. I sebe, uzalud je kriti. Grešne misli su kao vetar, ko će ih zaustaviti. U čemu je pobožnost, ako nema iskušenja koja se savladavaju? Čovek nije Bog, i njegova snaga je baš u tome da suzbija svoju prirodu, tako sam mislio... Sad o tome mislim drukčije... Svet mi je odjednom postao tajna, i ja svetu, stali smo jedan prema drugome, začuđeno se gledamo, ne raspoznajemo se, ne razumijemo se više...