...reč ni kad je u najdubljoj šumi izgovorena ne ostaje na mestu, a pogotovo kad se napiše ili čak i drugima kaže..


re-kad-u-najdubljoj-umi-izgovorena-ne-ostaje-na-mestu-a-pogotovo-kad-se-napie-ili-ak-i-drugima-kae
ivo andrićrečkadnajdubljojumiizgovorenaneostajenamestupogotovosenapieiličakdrugimakažereč nini kadkad jeu najdubljojnajdubljoj šumišumi izgovorenaizgovorena nene ostajeostaje nana mestupogotovo kadkad sese napišenapiše iliili čakčak ii drugimadrugima kažereč ni kadni kad jekad je uje u najdubljoju najdubljoj šuminajdubljoj šumi izgovorenašumi izgovorena neizgovorena ne ostajene ostaje naostaje na mestua pogotovo kadpogotovo kad sekad se napišese napiše ilinapiše ili čakili čak ičak i drugimai drugima kažereč ni kad jeni kad je ukad je u najdubljojje u najdubljoj šumiu najdubljoj šumi izgovorenanajdubljoj šumi izgovorena nešumi izgovorena ne ostajeizgovorena ne ostaje nane ostaje na mestua pogotovo kad sepogotovo kad se napišekad se napiše ilise napiše ili čaknapiše ili čak iili čak i drugimačak i drugima kažereč ni kad je uni kad je u najdubljojkad je u najdubljoj šumije u najdubljoj šumi izgovorenau najdubljoj šumi izgovorena nenajdubljoj šumi izgovorena ne ostaješumi izgovorena ne ostaje naizgovorena ne ostaje na mestua pogotovo kad se napišepogotovo kad se napiše ilikad se napiše ili čakse napiše ili čak inapiše ili čak i drugimaili čak i drugima kaže

Nesporazum je kad je zovem da joj čujem glas a ona prekine poziv, uđe na fb i napiše tu sam…
nesporazum-kad-zovem-da-joj-ujem-glas-a-ona-prekine-poziv-ue-na-fb-i-napie-sam
Prestani govoriti onog časa kad primetiš da se sam uzrujavaš ili pak onaj s kime govoriš. Neizrečena je reč zlato. -Lav Tolstoj
prestani-govoriti-onog-asa-kad-primeti-da-se-sam-uzrujava-ili-pak-onaj-s-kime-govori-neizreena-re-zlato
Od zlog i pakosnog, a pogotovo kad je od nas jači, najbolje je daleko stajati. -Dositej Obradović
od-zlog-i-pakosnog-a-pogotovo-kad-od-nas-jai-najbolje-daleko-stajati
Pravi ljubavnik je čovek koji te uzbudi i kad te poljubi u čelo, kad ti se smeje u oči ili kad samo zuri u prazan prostor. -Merlin Monro
pravi-ljubavnik-ovek-koji-te-uzbudi-i-kad-te-poljubi-u-elo-kad-ti-se-smeje-u-oi-ili-kad-samo-zuri-u-prazan-prostor
Mnogo bolje se snalazim kad mi oduzmu reč, nego kad mi je daju, baš kao i čitav naš narod koji je najveća svoja dela stvorio u najtežim vremenima. -Matija Bećković
mnogo-bolje-se-snalazim-kad-mi-oduzmu-re-nego-kad-mi-daju-ba-kao-i-itav-na-narod-koji-najvea-svoja-dela-stvorio-u-najteim-vremenima
I život i smrt, i budnost i san, i mladost i starost, ostaje u nama kao jedno, ujedinjeno, jer je prvo, promenivši se, postalo drugo, a kad se ono drugo promijeni, ostaje prvo. -Heraklit
i-ivot-i-smrt-i-budnost-i-san-i-mladost-i-starost-ostaje-u-nama-kao-jedno-ujedinjeno-jer-prvo-promenivi-se-postalo-drugo-a-kad-se-ono-drugo-promijeni