Reč “nemoguće” je jedino moguće naći u rečnicima budala.


re-nemogue-jedino-mogue-nai-u-renicima-budala
napoleon bonapartareč“nemoguće”jedinomogućenaćirečnicimabudalareč “nemoguće”“nemoguće” jeje jedinojedino mogućemoguće naćinaći uu rečnicimarečnicima budalareč “nemoguće” je“nemoguće” je jedinoje jedino mogućejedino moguće naćimoguće naći unaći u rečnicimau rečnicima budalareč “nemoguće” je jedino“nemoguće” je jedino mogućeje jedino moguće naćijedino moguće naći umoguće naći u rečnicimanaći u rečnicima budalareč “nemoguće” je jedino moguće“nemoguće” je jedino moguće naćije jedino moguće naći ujedino moguće naći u rečnicimamoguće naći u rečnicima budala

Reč Reč “nemoguće” ne postoji u mom rečniku.Reč nemoguće ne postoji u mom rečniku.Pametan čovek naći će vodu i u pustinji, a budala će i kraj reke   umreti od žedji.Naučnici se trude stvoriti moguće od nemogućeg a političari stvoriti nemoguće od mogućeg.Bogu se obrаćаmo sаmo ondа kаdа hoćemo dа postignemo nešto nemoguće. Zа nešto moguće dovoljni su nаm i ljudi.