Reč sutra izmišljena je za neodlučne ljude i za decu.


re-sutra-izmiljena-za-neodlune-ljude-i-za-decu
ivan turgenjevrečsutraizmiljenazaneodlučneljudedecureč sutrasutra izmišljenaizmišljena jeje zaza neodlučneneodlučne ljudeljude ii zaza decureč sutra izmišljenasutra izmišljena jeizmišljena je zaje za neodlučneza neodlučne ljudeneodlučne ljude iljude i zai za decureč sutra izmišljena jesutra izmišljena je zaizmišljena je za neodlučneje za neodlučne ljudeza neodlučne ljude ineodlučne ljude i zaljude i za decureč sutra izmišljena je zasutra izmišljena je za neodlučneizmišljena je za neodlučne ljudeje za neodlučne ljude iza neodlučne ljude i zaneodlučne ljude i za decu

Veruj. U bolje sutra, u novi dan. Veruj. Oslobodi se tereta prethodnog dana i koračaj u novo sutra sa osmehom. I uvek veruj! I kada ti život podmeće hiljadu ...
veruj-u-bolje-sutra-u-novi-dan-veruj-oslobodi-se-tereta-prethodnog-dana-i-koraaj-u-novo-sutra-osmehom-i-uvek-veruj-i-kada-ti-ivot-podmee-hiljadu