Recept za uspjesnu sliku na fejsu: – Jedna lijepa kupaona, 4 Kg pudera, 2 Kg maskare, 1 Kg rumenila, …jedno 4 čarape u grudnjaku i ...


recept-za-uspjesnu-sliku-na-fejsu-jedna-lijepa-kupaona-4-kg-pudera-2-kg-maskare-1-kg-rumenila-jedno-4-arape-u-grudnjaku-i
receptzauspjesnuslikunafejsujednalijepakupaona4kgpudera2maskare1rumenila…jednočarapegrudnjakurecept zaza uspjesnuuspjesnu slikusliku nana fejsu– jednajedna lijepalijepa kupaonakg puderakg maskarekg rumenilačarape uu grudnjakugrudnjaku irecept za uspjesnuza uspjesnu slikuuspjesnu sliku nasliku na fejsu– jedna lijepajedna lijepa kupaona4 kg pudera2 kg maskare1 kg rumenila…jedno 4 čarapečarape u grudnjakuu grudnjaku igrudnjaku irecept za uspjesnu slikuza uspjesnu sliku nauspjesnu sliku na fejsu– jedna lijepa kupaona…jedno 4 čarape u4 čarape u grudnjakučarape u grudnjaku iu grudnjaku irecept za uspjesnu sliku naza uspjesnu sliku na fejsu…jedno 4 čarape u grudnjaku4 čarape u grudnjaku ičarape u grudnjaku i

Kako se krste današnje devojke? U ime rumenila, maskare i svetoga pudera. Karmin xD
kako-se-krste-dananje-devojke-u-ime-rumenila-maskare-i-svetoga-pudera-karmin-xd
Izbaci sliku na fejsu,i u opisu napiše #osmeh,A zubi joj k’o lanac od bicikla..
izbaci-sliku-na-fejsui-u-opisu-napie-osmeha-zubi-joj-ko-lanac-od-bicikla
Šta je potrebno jednom čoveku… Jedna ruka koju može da stegne… I jedno srce koje će moći da ga razume…
potrebno-jednom-oveku-jedna-ruka-koju-moe-da-stegne-i-jedno-srce-koje-e-moi-da-ga-razume
Ima i kod najzaljubljenije žene jedno mesto u duši koje hoće da se sveti onom kojeg voli. Jedna mračna klica neverstva i zloće, koju ni samoj sebi ne bi umela ni smela da prizna. -Jovan Dučić
ima-i-kod-najzaljubljenije-ene-jedno-mesto-u-i-koje-hoe-da-se-sveti-onom-kojeg-voli-jedna-mrana-klica-neverstva-i-zloe-koju-samoj-sebi-ne-bi-umela
lijepa si!! hvala!
lijepa-hvala
Postoji samo jedno dobro, a to je znanje, i jedno zlo, a to je neznanje. -Platon
postoji-samo-jedno-dobro-a-to-znanje-i-jedno-zlo-a-to-neznanje