Reci mi s kim se družiš, pa ću ti reći ko si.


reci-mi-s-kim-se-drui-pa-u-ti-rei-ko
geterecimikimsedružipaćutirećikoreci mimi ss kimkim sese družišpa ćuću titi rećireći koko sireci mi smi s kims kim sekim se družišpa ću tiću ti rećiti reći koreći ko sireci mi s kimmi s kim ses kim se družišpa ću ti rećiću ti reći koti reći ko sireci mi s kim semi s kim se družišpa ću ti reći koću ti reći ko si

Reci mi s kim se družiš pa ću ti reći ko si. Znam li čime se baviš, tad znam šta možeš postati. -Gete
reci-mi-s-kim-se-drui-pa-u-ti-rei-ko-znam-li-ime-se-bavi-tad-znam-moe-postati
Godine nas obrade različito. Nekom postane važno s kim će leći, a nekom s kim će se probuditi. -Đorđe Balašević
godine-nas-obrade-razliito-nekom-postane-vano-s-kim-e-i-a-nekom-s-kim-e-se-probuditi