Red i veza ideja jesu isti kao red i veza stvari.


red-i-veza-ideja-jesu-isti-kao-red-i-veza-stvari
baruh de spinozaredvezaidejajesuistikaoredstvarired ii vezaveza idejaideja jesujesu istiisti kaokao redred ii vezaveza stvarired i vezai veza idejaveza ideja jesuideja jesu istijesu isti kaoisti kao redkao red ired i vezai veza stvarired i veza idejai veza ideja jesuveza ideja jesu istiideja jesu isti kaojesu isti kao redisti kao red ikao red i vezared i veza stvarired i veza ideja jesui veza ideja jesu istiveza ideja jesu isti kaoideja jesu isti kao redjesu isti kao red iisti kao red i vezakao red i veza stvari

Ova veza je greska i nikada nece biti prava veza
ova-veza-greska-i-nikada-nece-biti-prava-veza
mrzim kad mi pukne veza, ima da je*em net ako mi samo jos jednom pukne veza. samo da me telenor ne optuzi za silovanje!.
mrzim-kad-mi-pukne-veza-ima-da-em-net-ako-mi-samo-jos-jednom-pukne-veza-samo-da-me-telenor-ne-optuzi-za-silovanje
Od svih veza, WI-FI mi je najdraža. ;)
od-svih-veza-wifi-mi-najdraa
Što se krevet više ljulja veza je stabilnija. :)
to-se-krevet-vie-ljulja-veza-stabilnija
Patnja je pozitivan element u ovom svetu, zaista, to je jedina veza između sveta i pozitivnosti. -Franc Kafka
patnja-pozitivan-element-u-ovom-svetu-zaista-to-jedina-veza-izmeu-sveta-i-pozitivnosti