Reči bude osećaje, reči nas umiruju ili teraju u očaj, reči su najjače sredstvo uticaja na ljude.


rei-bude-oseaje-rei-nas-umiruju-ili-teraju-u-oaj-rei-su-najjae-sredstvo-uticaja-na-ljude
sigmund frojdrečibudeosećajerečinasumirujuiliterajuočajsunajjačesredstvouticajanaljudereči budebude osećajereči nasnas umirujuumiruju iliili terajuteraju uu očajreči susu najjačenajjače sredstvosredstvo uticajauticaja nana ljudereči bude osećajereči nas umirujunas umiruju iliumiruju ili terajuili teraju uteraju u očajreči su najjačesu najjače sredstvonajjače sredstvo uticajasredstvo uticaja nauticaja na ljudereči nas umiruju ilinas umiruju ili terajuumiruju ili teraju uili teraju u očajreči su najjače sredstvosu najjače sredstvo uticajanajjače sredstvo uticaja nasredstvo uticaja na ljudereči nas umiruju ili terajunas umiruju ili teraju uumiruju ili teraju u očajreči su najjače sredstvo uticajasu najjače sredstvo uticaja nanajjače sredstvo uticaja na ljude

Bojim se tih velikih reči koje su nas načinile tako nesretnima. -Džejms Džojs
bojim-se-tih-velikih-rei-koje-su-nas-nainile-tako-nesretnima
Zbog jedne reči čoveka često smatraju mudrim, a zbog jedne reči često ga smatraju glupim. Uistinu, moramo dobro paziti šta govorimo. -Konfučije
zbog-jedne-rei-oveka-esto-smatraju-mudrim-a-zbog-jedne-rei-esto-ga-smatraju-glupim-uistinu-moramo-dobro-paziti-govorimo
Saznaćemo tek ako kažemo reči iskrene, istovetne. I samo onda kad i mi tražimo moći će neko i nas da sretne. -Miroslav Mika Antić
saznaemo-tek-ako-kaemo-rei-iskrene-istovetne-i-samo-onda-kad-i-mi-traimo-moi-e-neko-i-nas-da-sretne
Kada svi govore, crkva ne može da dođe do reči. Kada se namršti sudba i zaveže sve jezike, onda crkva dolazi do reči; onda jedina crkva sme i može da govori. -Nikolaj Velimirović
kada-svi-govore-crkva-ne-moe-da-doe-do-rei-kada-se-namrti-sudba-i-zavee-sve-jezike-onda-crkva-dolazi-do-rei-onda-jedina-crkva-sme-i-moe-da-govori
Igra života je igra bumeranga… Naše misli, dela i reči nam se pre ili kasnije vraćaju, sa zapanjujućom tačnošću…
igra-ivota-igra-bumeranga-nae-misli-dela-i-rei-nam-se-pre-ili-kasnije-vraaju-zapanjujuom-nou
Nemoj biti od onih koji kažu malo sa puno reči. Budi od onih koji kažu mnogo sa malo reči. -Pitagora
nemoj-biti-od-onih-koji-kau-malo-puno-rei-budi-od-onih-koji-kau-mnogo-malo-rei