Reči su lek duši koja pati.


rei-su-lek-i-koja-pati
eshilrečisulekduikojapatireči susu leklek dušiduši kojakoja patireči su leksu lek dušilek duši kojaduši koja patireči su lek dušisu lek duši kojalek duši koja patireči su lek duši kojasu lek duši koja pati

Neka vaša hrana bude lek, a vaš lek vaša hrana. -Hipokrat
neka-vaa-hrana-bude-lek-a-va-lek-vaa-hrana
Najbolji lek za sve probleme, to je strpljenje. -Plaut
najbolji-lek-za-sve-probleme-to-strpljenje
Ljudima je tuđa nesreća najbolji lek vlastitoj. -Ezop
ljudima-a-nesrea-najbolji-lek-vlastitoj