Reči su napunjen pištolji.


rei-su-napunjen-pitolji
Žan pol sartrrečisunapunjenpitoljireči susu napunjennapunjen pištoljireči su napunjensu napunjen pištoljireči su napunjen pištolji

Reči grade mostove u neistraženim regionima. -Adolf Hitler
rei-grade-mostove-u-neistraenim-regionima
Reči su biseri, ali kad ih je mnogo, gube smisao.
rei-su-biseri-ali-kad-ih-mnogo-gube-smisao