Reči su uvek mnogo smelije od dela.


rei-su-uvek-mnogo-smelije-od-dela
fridrih Šilerrečisuuvekmnogosmelijeoddelareči susu uvekuvek mnogomnogo smelijesmelije odod delareči su uveksu uvek mnogouvek mnogo smelijemnogo smelije odsmelije od delareči su uvek mnogosu uvek mnogo smelijeuvek mnogo smelije odmnogo smelije od delareči su uvek mnogo smelijesu uvek mnogo smelije oduvek mnogo smelije od dela

Bića su vlasnici svojih dela, naslednici svojih dela, nastaju iz svojih dela, predodređena su svojim delima, dela su njihovo utočište. Dela su ta koja dele bića na niska i uzvišena. -Buda
bia-su-vlasnici-svojih-dela-naslednici-svojih-dela-nastaju-iz-svojih-dela-predodreena-su-svojim-delima-dela-su-njihovo-utoite-dela-su-koja-dele-bia
Reči su biseri, ali kad ih je mnogo, gube smisao.
rei-su-biseri-ali-kad-ih-mnogo-gube-smisao
Sva velika umetnička dela dosta su teško pristupačna. Ako ih neki čitalac smatra lakim, znači da nije umeo proniknuti u srce dela. -Andre Žid
sva-velika-umetnika-dela-dosta-su-teko-pristupana-ako-ih-neki-italac-smatra-lakim-znai-da-nije-umeo-proniknuti-u-srce-dela