Reči…spajaju ljude kao mostovi, stvarajući u isto vreme između čoveka i čoveka nepromostivosti vrlo često dublje od najmračnijega ponora.


reispajaju-ljude-kao-mostovi-stvarajui-u-isto-vreme-izmeu-oveka-i-oveka-nepromostivosti-vrlo-esto-dublje-od-najmranijega-ponora
miroslav krlezareči…spajajuljudekaomostovistvarajućiistovremeizmeđučovekanepromostivostivrločestodubljeodnajmračnijegaponorareči…spajaju ljudeljude kaokao mostovistvarajući uu istoisto vremevreme izmeđuizmeđu čovekačoveka ii čovekačoveka nepromostivostinepromostivosti vrlovrlo čestočesto dubljedublje odod najmračnijeganajmračnijega ponorareči…spajaju ljude kaoljude kao mostovistvarajući u istou isto vremeisto vreme izmeđuvreme između čovekaizmeđu čoveka ičoveka i čovekai čoveka nepromostivostičoveka nepromostivosti vrlonepromostivosti vrlo čestovrlo često dublječesto dublje oddublje od najmračnijegaod najmračnijega ponorareči…spajaju ljude kao mostovistvarajući u isto vremeu isto vreme izmeđuisto vreme između čovekavreme između čoveka iizmeđu čoveka i čovekačoveka i čoveka nepromostivostii čoveka nepromostivosti vrločoveka nepromostivosti vrlo čestonepromostivosti vrlo često dubljevrlo često dublje odčesto dublje od najmračnijegadublje od najmračnijega ponorastvarajući u isto vreme izmeđuu isto vreme između čovekaisto vreme između čoveka ivreme između čoveka i čovekaizmeđu čoveka i čoveka nepromostivostičoveka i čoveka nepromostivosti vrloi čoveka nepromostivosti vrlo čestočoveka nepromostivosti vrlo često dubljenepromostivosti vrlo često dublje odvrlo često dublje od najmračnijegačesto dublje od najmračnijega ponora

Mašine ne izoluju čoveka od najvećih problema prirode, već ga uranjaju još dublje u njih. -Antoan de Sent Egziperi
maine-ne-izoluju-oveka-od-najveih-problema-prirode-ve-ga-uranjaju-jo-dublje-u-njih
Čak i najsitnija neistina truje čoveka, isto kao što i samo jedna kap otrova truje celo more. -Mahatma Gandi
ak-i-najsitnija-neistina-truje-oveka-isto-kao-to-i-samo-jedna-kap-otrova-truje-celo-more
Nema razlike između budale i mudrog čoveka kad su zaljubljeni. -Fjodor Dostojevski
nema-razlike-izmeu-budale-i-mudrog-oveka-kad-su-zaljubljeni
Uz velikog čoveka često idu i velike greške. -Tomas Man
uz-velikog-oveka-esto-idu-i-velike-greke
Danas medicina od čoveka može napraviti sve osim čoveka. -Matija Bećković
danas-medicina-od-oveka-moe-napraviti-sve-osim-oveka
Razlika između pravih i lažnih uspomena je isto kao i razlika između pravih i lažnih dijamanata; oni lažni uvek izgledaju stvarno i sijaju najjačim sjajem. -Salvador Dali
razlika-izmeu-pravih-i-nih-uspomena-isto-kao-i-razlika-izmeu-pravih-i-nih-dijamanata-oni-uvek-izgledaju-stvarno-i-sijaju-najjaim-sjajem