Rekao bih da ćemo izjednačiti rezultat. Ako se dogodi drugačije, skidam slušalice i nikad više se neću baviti ovim poslom. – Prenos odbojkaške utakmice Jugoslavija-Italija (2000.)


rekao-bih-da-emo-izjednaiti-rezultat-ako-se-dogodi-drugaije-skidam-slualice-i-nikad-vie-se-neu-baviti-ovim-poslom-prenos-odbojkake-utakmice
duško koraćrekaobihdaćemoizjednačitirezultatakosedogodidrugačijeskidamslualicenikadvienećubavitiovimposlomprenosodbojkakeutakmicejugoslavijaitalija2000rekao bihbih dada ćemoćemo izjednačitiizjednačiti rezultatako sese dogodidogodi drugačijeskidam slušaliceslušalice ii nikadnikad viševiše sese nećuneću bavitibaviti ovimovim poslom– prenosprenos odbojkaškeodbojkaške utakmicerekao bih dabih da ćemoda ćemo izjednačitićemo izjednačiti rezultatako se dogodise dogodi drugačijeskidam slušalice islušalice i nikadi nikad višenikad više seviše se nećuse neću bavitineću baviti ovimbaviti ovim poslom– prenos odbojkaškeprenos odbojkaške utakmice

Naravno da postoje trenutci kad se pitate koliko se još dugo možete baviti ovim poslom jer postoje neki aspekti koji nisu ugodni, posebno što se tiče načina života. Ali, ja jednostavno volim pobeđivati. -Ajrton Sena
naravno-da-postoje-trenutci-kad-se-pitate-koliko-se-jo-dugo-moete-baviti-ovim-poslom-jer-postoje-neki-aspekti-koji-nisu-ugodni-posebno-to-se-tie-naina
Neću da kukam na sudije. Ta naša priča o pravdi i nepravdi traje decenijama, možda i vekovima. – Prenos vaterpolo utakmice SCG-Mađarska (2004.) -Duško Korać
neu-da-kukam-na-sudije-ta-naa-pria-o-pravdi-i-nepravdi-traje-decenijama-moda-i-vekovima-prenos-vaterpolo-utakmice-scgmaarska-2004
Znam, sutra će drugačije tepati i voleti. Naše stare osmehe niko neće shvatiti. Možda ćeš me tražiti. Možda će te boleti. Al' se više nikada neću tuda vratiti. -Miroslav Mika Antić
znam-sutra-e-drugaije-tepati-i-voleti-nae-stare-osmehe-niko-nee-shvatiti-moda-e-me-traiti-moda-e-te-boleti-al-se-vie-nikada-neu-tuda-vratiti
Kada bih mogao svoj život ponovo da proživim, Pokušao bih u sledećem da napravim više grešaka, Ne bih se trudio da budem tako savršen, opustio bih se više. -Horhe Luis Borhes
kada-bih-mogao-svoj-ivot-ponovo-da-proivim-pokuao-bih-u-sledeem-da-napravim-vie-greaka-ne-bih-se-trudio-da-budem-tako-savr-opustio-bih-se-vie
Od kada su bluetooth slušalice u masovnoj upotrebi, više ne znaš ko je lud a ko priča telefonom…
od-kada-su-bluetooth-slualice-u-masovnoj-upotrebi-vie-ne-zna-ko-lud-a-ko-pria-telefonom