Rekla bih da je svet u užasnom stanju, ali sam uplašena da bi svet rekao: Gle, ko to kaže.


rekla-bih-da-svet-u-uasnom-stanju-ali-sam-uplaena-da-bi-svet-rekao-gle-ko-to-kae
kes eliotreklabihdasvetužasnomstanjualisamuplaenabirekaoglekotokažerekla bihbih dada jeje svetsvet uu užasnomužasnom stanjuali samsam uplašenauplašena dada bibi svetsvet rekaorekla bih dabih da jeda je svetje svet usvet u užasnomu užasnom stanjuali sam uplašenasam uplašena dauplašena da bida bi svetbi svet rekaoko to kažerekla bih da jebih da je svetda je svet uje svet u užasnomsvet u užasnom stanjuali sam uplašena dasam uplašena da biuplašena da bi svetda bi svet rekaorekla bih da je svetbih da je svet uda je svet u užasnomje svet u užasnom stanjuali sam uplašena da bisam uplašena da bi svetuplašena da bi svet rekao

Od svega što svet ima i jeste ja sam hteo da napravim sredstvo kojim bih savladao i osvojio svet, a sada je taj svet načinio od mene svoje sredstvo. -Ivo Andric
od-svega-to-svet-ima-i-jeste-ja-sam-hteo-da-napravim-sredstvo-kojim-bih-savladao-i-osvojio-svet-a-sada-taj-svet-nainio-od-mene-svoje-sredstvo
Dopusti da te svet promeni pa ćeš i ti moći menjati svet. -Če Gevara
dopusti-da-te-svet-promeni-pa-e-i-ti-moi-menjati-svet
Ne mogu reći da sam mrzeo svet muškaraca i žena, ali osetio sam određenu odvratnost koja me odvajala od zanatlija, trgovaca, lažljivaca i ljubavnika. -Čarls Bukovski
ne-mogu-rei-da-sam-mrzeo-svet-mukaraca-i-ena-ali-osetio-sam-odreenu-odvratnost-koja-me-odvajala-od-zanatlija-trgovaca-ljivaca-i-ljubavnika
Ja sam tvoja senka i noć je moje carstvo, svet me izgubi ali ti me dobi. -Matija Bećković
ja-sam-tvoja-senka-i-no-moje-carstvo-svet-me-izgubi-ali-ti-me-dobi
Rekla sam: Avantura je, ali nije bila. Jedan dan, ali bilo je mnogo više. Necu ga zavoleti, ali jesam. Sve ce proci, ali još ne prolazi. Necu plakati, ali suza ...
rekla-sam-avantura-ali-nije-bila-jedan-dan-ali-bilo-mnogo-vie-necu-ga-zavoleti-ali-jesam-sve-proci-ali-jo-ne-prolazi-necu-plakati-ali-suza
Ja sam neko sasvim običan, manje bitan, samo jedna mala duša na ovome svetu, ali opet, ja sam neko ko je ceo svoj svet video u tebi. -Đorđe Balašević
ja-sam-neko-sasvim-obian-manje-bitan-samo-jedna-mala-a-na-ovome-svetu-ali-opet-ja-sam-neko-ko-ceo-svoj-svet-video-u-tebi