Religija je nastala kad je prvi prevarant sreo prvu budalu.


religija-nastala-kad-prvi-prevarant-sreo-prvu-budalu
mark tvenreligijanastalakadprviprevarantsreoprvubudalureligija jeje nastalanastala kadkad jeje prviprvi prevarantprevarant sreosreo prvuprvu budalureligija je nastalaje nastala kadnastala kad jekad je prvije prvi prevarantprvi prevarant sreoprevarant sreo prvusreo prvu budalureligija je nastala kadje nastala kad jenastala kad je prvikad je prvi prevarantje prvi prevarant sreoprvi prevarant sreo prvuprevarant sreo prvu budalureligija je nastala kad jeje nastala kad je prvinastala kad je prvi prevarantkad je prvi prevarant sreoje prvi prevarant sreo prvuprvi prevarant sreo prvu budalu

Secam se kad smo tek poceli. Onaj prvi zagrljaj, prvi poljubac. Zavolela sam te jako, i vise nego sto sam mislila da neko moze voleti. Svaki dan sa tobom je ...
secam-se-kad-smo-tek-poceli-onaj-prvi-zagrljaj-prvi-poljubac-zavolela-sam-te-jako-i-vise-nego-sto-sam-mislila-da-neko-moze-voleti-svaki-dan-tobom
Ti si najbesramnija devojka koju sam sreo među ženama i najstidljivija žena koju sam sreo među devojkama. -Miroslav Mika Antić
ti-najbesramnija-devojka-koju-sam-sreo-meu-enama-i-najstidljivija-ena-koju-sam-sreo-meu-devojkama
Nisi imala takve oči onda kad sam te sreo.  One su iskrsle na tvom licu tek kada sam te zavoleo. -Matija Bećković
nisi-imala-takve-oi-onda-kad-sam-te-sreo-one-su-iskrsle-na-tvom-licu-tek-kada-sam-te-zavoleo
Dobro delo dva puta pruža zadovoljstvo: prvi put kad ga činiš i drugi put kad vidiš njegove plodove.
dobro-delo-dva-puta-prua-zadovoljstvo-prvi-put-kad-ga-ini-i-drugi-put-kad-vidi-njegove-plodove
Neuspeh je nebitan. Potrebna je hrabrost da napravite budalu od sebe. -Čarli Čaplin
neuspeh-nebitan-potrebna-hrabrost-da-napravite-budalu-od-sebe