Religija je uzdah ucviljena bića, duša sveta bez srca, kao i duh prilika bez duha. Ona je opijum naroda.


religija-uzdah-ucviljena-bia-a-sveta-bez-srca-kao-i-duh-prilika-bez-duha-ona-opijum-naroda
karl marksreligijauzdahucviljenabićaduasvetabezsrcakaoduhprilikaduhaonaopijumnarodareligija jeje uzdahuzdah ucviljenaucviljena bićaduša svetasveta bezbez srcakao ii duhduh prilikaprilika bezbez duhaona jeje opijumopijum narodareligija je uzdahje uzdah ucviljenauzdah ucviljena bićaduša sveta bezsveta bez srcakao i duhi duh prilikaduh prilika bezprilika bez duhaona je opijumje opijum narodareligija je uzdah ucviljenaje uzdah ucviljena bićaduša sveta bez srcakao i duh prilikai duh prilika bezduh prilika bez duhaona je opijum narodareligija je uzdah ucviljena bićakao i duh prilika bezi duh prilika bez duha

Veština slušanja se sastoji od toga da treba slušati smirena srca, strpljive, otvorene duše, bez strasti, bez želje, bez suda i mišljenja. -Herman Hese
vetina-sluanja-se-sastoji-od-toga-da-treba-sluati-smirena-srca-strpljive-otvorene-e-bez-strasti-bez-elje-bez-suda-i-miljenja
Verujem u ljudska bića, i da sva ljudska bića treba poštovati kao takva, bez obzira na njihovu boju. -Malkolm Iks
verujem-u-ljudska-bia-i-da-sva-ljudska-bia-treba-potovati-kao-takva-bez-obzira-na-njihovu-boju
Čitanje bez razmišljanja stvara nesređen duh, a razmišljanje bez čitanja stvara čoveka neuravnoteženim. -Konfučije
itanje-bez-razmiljanja-stvara-nesre-duh-a-razmiljanje-bez-itanja-stvara-oveka-neuravnoteenim
Život bez pobune je kao godina bez proleća. Pobuna bez istine je kao prolece u suvoj, neplodnoj pustinji. Život, pobuna i istina jesu Sveto trojstvo koje se ne može odvajati ni menjati. -Halil Džubran
ivot-bez-pobune-kao-godina-bez-prolea-pobuna-bez-istine-kao-prolece-u-suvoj-neplodnoj-pustinji-ivot-pobuna-i-istina-jesu-sveto-trojstvo-koje-se-ne