Religija je uzdah ucviljena bića, duša sveta bez srca, kao i duh prilika bez duha. Ona je opijum naroda.


religija-uzdah-ucviljena-bia-a-sveta-bez-srca-kao-i-duh-prilika-bez-duha-ona-opijum-naroda
karl marksreligijauzdahucviljenabićaduasvetabezsrcakaoduhprilikaduhaonaopijumnarodareligija jeje uzdahuzdah ucviljenaucviljena bićaduša svetasveta bezbez srcakao ii duhduh prilikaprilika bezbez duhaona jeje opijumopijum narodareligija je uzdahje uzdah ucviljenauzdah ucviljena bićaduša sveta bezsveta bez srcakao i duhi duh prilikaduh prilika bezprilika bez duhaona je opijumje opijum narodareligija je uzdah ucviljenaje uzdah ucviljena bićaduša sveta bez srcakao i duh prilikai duh prilika bezduh prilika bez duhaona je opijum narodareligija je uzdah ucviljena bićakao i duh prilika bezi duh prilika bez duha

Carstvo bez krune, država bez vojske, zemlja bez žene, bogatstvo bez novca, mudrost bez škole, kuhinja bez mesa, molitva bez prestanka, veza sa nebesima bez prekida, slavopoj Hristu bez umora, smrt bez žaljenja — to vam je Sveta gora.Veština slušanja se sastoji od toga da treba slušati smirena srca, strpljive, otvorene duše, bez strasti, bez želje, bez suda i mišljenja.Verujem u ljudska bića, i da sva ljudska bića treba poštovati kao takva, bez obzira na njihovu boju.Religija je opijum za narod.Čitanje bez razmišljanja stvara nesređen duh, a razmišljanje bez čitanja stvara čoveka neuravnoteženim.Život bez pobune je kao godina bez proleća. Pobuna bez istine je kao prolece u suvoj, neplodnoj pustinji. Život, pobuna i istina jesu Sveto trojstvo koje se ne može odvajati ni menjati.