Repetitio est mater studiorum – Ponavljanje je majka učenja.


repetitio-mater-studiorum-ponavljanje-majka-uenja
latinske poslovicerepetitiomaterstudiorumponavljanjemajkaučenjarepetitio estest matermater studiorumstudiorum –– ponavljanjeponavljanje jeje majkamajka učenjarepetitio est materest mater studiorummater studiorum –studiorum – ponavljanje– ponavljanje jeponavljanje je majkaje majka učenjarepetitio est mater studiorumest mater studiorum –mater studiorum – ponavljanjestudiorum – ponavljanje je– ponavljanje je majkaponavljanje je majka učenjarepetitio est mater studiorum –est mater studiorum – ponavljanjemater studiorum – ponavljanje jestudiorum – ponavljanje je majka– ponavljanje je majka učenja

Siromaštvo je majka kriminala, a blagostanje majka nemorala. -Aristotel
siromatvo-majka-kriminala-a-blagostanje-majka-nemorala
Posalji to jedno Cao jebem mu mater, pa ne umire se od toga! -.-
posalji-to-jedno-cao-jebem-mu-mater-pa-ne-umire-se-od-toga
Žena ima dvije svoje misije na Zemlji, da bude majka i da bude supruga. Ona je od prirode stvorena da bude majka, a samo je ljudskim zakonima natjerana da bude supruga. -Jovan Dučić
ena-ima-dvije-svoje-misije-na-zemlji-da-bude-majka-i-da-bude-supruga-ona-od-prirode-stvorena-da-bude-majka-a-samo-ljudskim-zakonima-natjerana-da