Retko koja žena hoće da osvoji duhom, još manje dušom, a najmanje dobrotom.


retko-koja-ena-hoe-da-osvoji-duhom-jo-manje-om-a-najmanje-dobrotom
jovan dučićretkokojaženahoćedaosvojiduhomjomanjeduomnajmanjedobrotomretko kojakoja ženažena hoćehoće dada osvojiosvoji duhomjoš manjemanje dušomnajmanje dobrotomretko koja ženakoja žena hoćežena hoće dahoće da osvojida osvoji duhomjoš manje dušoma najmanje dobrotomretko koja žena hoćekoja žena hoće dažena hoće da osvojihoće da osvoji duhomretko koja žena hoće dakoja žena hoće da osvojižena hoće da osvoji duhom

Ona koja je bogata duhom, nema novaca; ona koja ima novaca siromašna je duhom. Zbog toga sam ostao neženja. -Kazanova
ona-koja-bogata-duhom-nema-novaca-ona-koja-ima-novaca-siromana-duhom-zbog-toga-sam-ostao-neenja
Retko koja žena visi o ruci muškarca koji je bio odista čovek njenog ukusa. -Jovan Dučić
retko-koja-ena-visi-o-ruci-mukarca-koji-bio-odista-ovek-njenog-ukusa
Retko se koja žena, i posle najveće poruge, odvoji od čoveka dok se prethodno nije pobrinula da ne ostane sama. -Jovan Dučić
retko-se-koja-ena-i-posle-najvee-poruge-odvoji-od-oveka-dok-se-prethodno-nije-pobrinula-da-ne-ostane-sama
Veliko pitanje koje još nije odgovoreno i koje još uvijek ne mogu da odgovorim uprkos trideset godina moga istraživanja ženske duše je:
veliko-pitanje-koje-jo-nije-odgovoreno-i-koje-jo-uvijek-ne-mogu-da-odgovorim-uprkos-trideset-godina-moga-istraivanja-enske-e-ena-zaista-hoe
I svaki put kad je povrediš, nekoliko dana će te izbegavati, a posle toga će te voleti još više, još jače. Nažalost, to ti je žena koja te voli svim ...
i-svaki-put-kad-povredi-nekoliko-dana-e-te-izbegavati-a-posle-toga-e-te-voleti-jo-vie-jo-jae-naalost-to-ti-ena-koja-te-voli-svim