Retko odlazim kući, a pišem još ređe, a slike postaju sve bleđe i bleđe, pa lepe potiskuju ružne, al' tako to krene, pa nekad naručim piće, pa stignem u svatove njene, sve prave ljubavi su tužne.


retko-odlazim-kui-a-piem-jo-ree-a-slike-postaju-sve-blee-i-blee-pa-lepe-potiskuju-rune-al-tako-to-krene-pa-nekad-naruim-pie-pa-stignem-u-svatove-njene
Đorđe balaševićretkoodlazimkućipiemjoređeslikepostajusvebleđebleđepalepepotiskujuružneal'takotokrenenekadnaručimpićestignemsvatovenjenepraveljubavisutužneretko odlazimodlazim kućipišem jošjoš ređeslike postajupostaju svesve bleđebleđe ii bleđepa lepelepe potiskujupotiskuju ružneal' takopa nekadnekad naručimnaručim pićepa stignemstignem uu svatovesvatove njenesve praveprave ljubaviljubavi susu tužneretko odlazim kućia pišem jošpišem još ređea slike postajuslike postaju svepostaju sve bleđesve bleđe ibleđe i bleđepa lepe potiskujulepe potiskuju ružnetako to krenepa nekad naručimnekad naručim pićepa stignem ustignem u svatoveu svatove njenesve prave ljubaviprave ljubavi suljubavi su tužne

Retko odlazim kući, a pišem još ređe, a slike postaju sve bleđe i bleđe, pa lepe potiskuju ružne, al’ tako to krene, pa nekad naručim piće, pa stignem u svatove njene, sve prave ljubavi su tužne.Retko se nalazi ono što je pravo, a još ređe se ceni.Ljubim dobre, ljubim lake, neke prave a neke ne i sve su vile ma sve su kraljice i sve su nevazne na spram nje.Znate šta je ljepše vidjeti od mladog zaljubljenog para?- Stariji bračni par, koji je zajedno podnio sve životne udarce, spletke sudbine, koji je zajedno prošao sve bolove, proživio srećne i tužne trenutke. Par koji se unatoč svemu još uvijek voli. Dva stara tijela u kojima kucaju dva mlada srca i ona ista ljubav kao na početku.Mnogo je priča koje piše život. Ponekad je teško razumeti i pronaći suštinu. Ponekad je dovoljan jedan pogled da sve krene,a ponekad jedna reč da sve ...Ljubav! Ta reč mi zvuči tako čudesno, da mislim, sve što izvire iz ljubavi mora biti isto tako čudesno.