Retko se nalazi ono što je pravo, a još ređe se ceni.


retko-se-nalazi-ono-to-pravo-a-jo-ree-se-ceni
artur Šopenhauerretkosenalazionotopravojoređeceniretko sese nalazinalazi onoono štošto jeje pravojoš ređeređe sese ceniretko se nalazise nalazi ononalazi ono štoono što ješto je pravoa još ređejoš ređe seređe se ceniretko se nalazi onose nalazi ono štonalazi ono što jeono što je pravoa još ređe sejoš ređe se ceniretko se nalazi ono štose nalazi ono što jenalazi ono što je pravoa još ređe se ceni

Blaženstvo se nalazi u ukusu, a ne u stvarima, i čovjek je sretan kad dobije ono što voli, a ne kad dobije ono što drugi smatraju da treba voljeti. -Francois de La Rochefoucauld
blaenstvo-se-nalazi-u-ukusu-a-ne-u-stvarima-i-ovjek-sretan-kad-dobije-ono-to-voli-a-ne-kad-dobije-ono-to-drugi-smatraju-da-treba-voljeti
Istina je ono što se kao zajedničko nalazi u mnoštvu pojedinačnih mišljenja. -Sokrat
istina-ono-to-se-kao-zajedniko-nalazi-u-mnotvu-pojedinanih-miljenja