Retkost probije uvek kad mu dojadi ravnina i jelovina.


retkost-probije-uvek-kad-mu-dojadi-ravnina-i-jelovina
matija bećkovićretkostprobijeuvekkadmudojadiravninajelovinaretkost probijeprobije uvekuvek kadkad mumu dojadidojadi ravninaravnina ii jelovinaretkost probije uvekprobije uvek kaduvek kad mukad mu dojadimu dojadi ravninadojadi ravnina iravnina i jelovinaretkost probije uvek kadprobije uvek kad muuvek kad mu dojadikad mu dojadi ravninamu dojadi ravnina idojadi ravnina i jelovinaretkost probije uvek kad muprobije uvek kad mu dojadiuvek kad mu dojadi ravninakad mu dojadi ravnina imu dojadi ravnina i jelovina

Kako volim kad onako pocnemo da se gubimo na sred ulice, kad svi bulje u nas, a mi se jos uvek valjamo od smeha :D ♥
kako-volim-kad-onako-pocnemo-da-se-gubimo-na-sred-ulice-kad-svi-bulje-u-nas-a-mi-se-jos-uvek-valjamo-od-smeha-d
Dusa ce uvek patiti,srce ce uvek boleti,ali ja cu te se uvek secati i samo tebe voleti…
dusa-uvek-patitisrce-uvek-boletiali-ja-cu-te-se-uvek-secati-i-samo-tebe-voleti
Mrzim kad me moj pijani blizanac uvek sramoti!!!
mrzim-kad-me-moj-pijani-blizanac-uvek-sramoti