Revolucija je diktatura ugnjetavanih nad ugnjetavačima.


revolucija-diktatura-ugnjetavanih-nad-ugnjetavaima
fidel kastrorevolucijadiktaturaugnjetavanihnadugnjetavačimarevolucija jeje diktaturadiktatura ugnjetavanihugnjetavanih nadnad ugnjetavačimarevolucija je diktaturaje diktatura ugnjetavanihdiktatura ugnjetavanih nadugnjetavanih nad ugnjetavačimarevolucija je diktatura ugnjetavanihje diktatura ugnjetavanih naddiktatura ugnjetavanih nad ugnjetavačimarevolucija je diktatura ugnjetavanih nadje diktatura ugnjetavanih nad ugnjetavačima

Revolucija nije krevet od ruža. Revolucija je borba između budućnosti i prošlosti. -Fidel Kastro
revolucija-nije-krevet-od-rua-revolucija-borba-izmeu-buducnosti-i-prolosti
Ne uspostavlja se diktatura kako bi se zaštitila revolucija, nego se pokreće revolucija kako bi se uspostavila diktatura. -Džordž Orvel
ne-uspostavlja-se-diktatura-kako-bi-se-zatitila-revolucija-nego-se-pokree-revolucija-kako-bi-se-uspostavila-diktatura
Ljubomora je najveće nespokojstvo, i nasilje nad sobom i nad drugima. -Jovan Dučić
ljubomora-najvee-nespokojstvo-i-nasilje-nad-sobom-i-nad-drugima
Onome ko je jednom vladao nad drugima, nesnosna je vlast svakog drugog nad njime. -Konfučije
onome-ko-jednom-vladao-nad-drugima-nesnosna-vlast-svakog-drugog-nad-njime
Opasno je naginjati se nad tuđom prazninom, a u pustoj želji da se u njoj, kao na dnu bunara ogleda svoje vlastito lice; jer i to je taština. Taština nad taštinama. -Danilo Kiš
opasno-naginjati-se-nad-om-prazninom-a-u-pustoj-elji-da-se-u-njoj-kao-na-dnu-bunara-ogleda-svoje-vlastito-lice-jer-i-to-tina-tatina-nad-tinama