Revolucija je diktatura ugnjetavanih nad ugnjetavačima.


revolucija-diktatura-ugnjetavanih-nad-ugnjetavaima
fidel kastrorevolucijadiktaturaugnjetavanihnadugnjetavačimarevolucija jeje diktaturadiktatura ugnjetavanihugnjetavanih nadnad ugnjetavačimarevolucija je diktaturaje diktatura ugnjetavanihdiktatura ugnjetavanih nadugnjetavanih nad ugnjetavačimarevolucija je diktatura ugnjetavanihje diktatura ugnjetavanih naddiktatura ugnjetavanih nad ugnjetavačimarevolucija je diktatura ugnjetavanih nadje diktatura ugnjetavanih nad ugnjetavačima

Revolucija nije krevet od ruža. Revolucija je borba između budućnosti i prošlosti.Ne uspostavlja se diktatura kako bi se zaštitila revolucija, nego se pokreće revolucija kako bi se uspostavila diktatura.Istina je na strani ugnjetavanih.Ljubomora je najveće nespokojstvo, i nasilje nad sobom i nad drugima.Onome ko je jednom vladao nad drugima, nesnosna je vlast svakog drugog nad njime.Opasno je naginjati se nad tuđom prazninom, a u pustoj želji da se u njoj, kao na dnu bunara ogleda svoje vlastito lice; jer i to je taština. Taština nad taštinama.