Revolucija nije jabuka koja padne kada joj dođe vrijeme. Ti si taj koji je treba natjerati da padne.


revolucija-nije-jabuka-koja-padne-kada-joj-doe-vrijeme-ti-taj-koji-treba-natjerati-da-padne
ernesto Če gevararevolucijanijejabukakojapadnekadajojdođevrijemetitajkojitrebanatjeratidapadnerevolucija nijenije jabukajabuka kojakoja padnepadne kadakada jojjoj dođedođe vrijemeti sisi tajtaj kojikoji jeje trebatreba natjeratinatjerati dada padnerevolucija nije jabukanije jabuka kojajabuka koja padnekoja padne kadapadne kada jojkada joj dođejoj dođe vrijemeti si tajsi taj kojitaj koji jekoji je trebaje treba natjeratitreba natjerati danatjerati da padnerevolucija nije jabuka kojanije jabuka koja padnejabuka koja padne kadakoja padne kada jojpadne kada joj dođekada joj dođe vrijemeti si taj kojisi taj koji jetaj koji je trebakoji je treba natjeratije treba natjerati datreba natjerati da padnerevolucija nije jabuka koja padnenije jabuka koja padne kadajabuka koja padne kada jojkoja padne kada joj dođepadne kada joj dođe vrijemeti si taj koji jesi taj koji je trebataj koji je treba natjeratikoji je treba natjerati daje treba natjerati da padne

Revolucija nije jabuka koja padne kada joj dođe vreme. Ti si taj koji je treba naterati da padne. -Če Gevara
revolucija-nije-jabuka-koja-padne-kada-joj-doe-vreme-ti-taj-koji-treba-naterati-da-padne
Revolucija nije jabuka koja pada kada je zrela. Moraš je naterati da padne. -Če Gevara
revolucija-nije-jabuka-koja-pada-kada-zrela-mora-naterati-da-padne
Kap vode koja padne na usijano gvožđe ispariće, ista kap ako padne na lotosov cvet, blistaće kao perla, a ako padne na školjku, postaće biser. Tako čovek postaje ono sa čim se udružuje. -Indijska poslovica
kap-vode-koja-padne-na-usijano-gvoe-isparie-ista-kap-ako-padne-na-lotosov-cvet-blistae-kao-perla-a-ako-padne-na-koljku-postae-biser-tako-ovek-postaje
Uzmi vrijeme potrebno da razmisliš, ali kada dođe vrijeme za djelovanje, prestani razmišljati i kreni. -Napoleon Bonaparta
uzmi-vrijeme-potrebno-da-razmisli-ali-kada-doe-vrijeme-za-djelovanje-prestani-razmiljati-i-kreni
ona,ona je ta koja drzi moj svet da ne padne…#V♥
onaona-koja-drzi-moj-svet-da-ne-padnev
Veću zahvalnost zaslužuje onaj koji čoveku pomogne da ne padne, nego onaj koji ga podiže. -Danske poslovice
veu-zahvalnost-zasluuje-onaj-koji-oveku-pomogne-da-ne-padne-nego-onaj-koji-ga-podie