Revolucija nije krevet od ruža. Revolucija je borba između budućnosti i prošlosti.


revolucija-nije-krevet-od-rua-revolucija-borba-izmeu-buducnosti-i-prolosti
fidel kastrorevolucijanijekrevetodružaborbaizmeđubudućnostiprolostirevolucija nijenije krevetkrevet odod ružarevolucija jeje borbaborba izmeđuizmeđu budućnostibudućnosti ii prošlostirevolucija nije krevetnije krevet odkrevet od ružarevolucija je borbaje borba izmeđuborba između budućnostiizmeđu budućnosti ibudućnosti i prošlostirevolucija nije krevet odnije krevet od ružarevolucija je borba izmeđuje borba između budućnostiborba između budućnosti iizmeđu budućnosti i prošlostirevolucija nije krevet od ružarevolucija je borba između budućnostije borba između budućnosti iborba između budućnosti i prošlosti

Revolucija nije jabuka koja pada kada je zrela. Moraš je naterati da padne. -Če Gevara
revolucija-nije-jabuka-koja-pada-kada-zrela-mora-naterati-da-padne
Revolucija nije jabuka koja padne kada joj dođe vreme. Ti si taj koji je treba naterati da padne. -Če Gevara
revolucija-nije-jabuka-koja-padne-kada-joj-doe-vreme-ti-taj-koji-treba-naterati-da-padne
Revolucija nije jabuka koja padne kada joj dođe vrijeme. Ti si taj koji je treba natjerati da padne. -Ernesto Če Gevara
revolucija-nije-jabuka-koja-padne-kada-joj-doe-vrijeme-ti-taj-koji-treba-natjerati-da-padne
Revolucija je diktatura ugnjetavanih nad ugnjetavačima. -Fidel Kastro
revolucija-diktatura-ugnjetavanih-nad-ugnjetavaima