Revolucijama je zapravo potreban jedan pasivan elemenat, materijalna osnova. Teorija se ostvaruje u jednom narodu samo ukoliko odgovara ostvarenju njegovih potreba.


revolucijama-zapravo-potreban-jedan-pasivan-elemenat-materijalna-osnova-teorija-se-ostvaruje-u-jednom-narodu-samo-ukoliko-odgovara-ostvarenju
karl marksrevolucijamazapravopotrebanjedanpasivanelemenatmaterijalnaosnovateorijaseostvarujejednomnarodusamoukolikoodgovaraostvarenjunjegovihpotrebarevolucijama jeje zapravozapravo potrebanpotreban jedanjedan pasivanpasivan elemenatmaterijalna osnovateorija sese ostvarujeostvaruje uu jednomjednom narodunarodu samosamo ukolikoukoliko odgovaraodgovara ostvarenjuostvarenju njegovihnjegovih potrebarevolucijama je zapravoje zapravo potrebanzapravo potreban jedanpotreban jedan pasivanjedan pasivan elemenatteorija se ostvarujese ostvaruje uostvaruje u jednomu jednom narodujednom narodu samonarodu samo ukolikosamo ukoliko odgovaraukoliko odgovara ostvarenjuodgovara ostvarenju njegovihostvarenju njegovih potreba

Ženama je potreban samo mali znak, nagoveštaj, jedan mig, nevidljiv detalj, sitan povod, a zatim sve rade same: vole, pate, nadaju se, maštaju i plaču.
enama-potreban-samo-mali-znak-nagovetaj-jedan-mig-nevidljiv-detalj-sitan-povod-a-zatim-sve-rade-same-vole-pate-nadaju-se-taju-i-plau
Dok god nekoga ljubimo zbog njegovih vrlina to nije ništa ozbiljno. Ali kada ga počnemo ljubiti i zbog njegovih mana, onda je to ljubav. -Ljubavne poslovice
dok-god-nekoga-ljubimo-zbog-njegovih-vrlina-to-nije-ozbiljno-ali-kada-ga-ponemo-ljubiti-i-zbog-njegovih-mana-onda-to-ljubav
Kao što je ljubav prema životu zapravo samo strah od smrti, tako i društvenost ljudi zapravo nije direktna; ona se, naime, ne zasniva na ljubavi prema društvu, nego na strahu od samoće. -Artur Šopenhauer
kao-to-ljubav-prema-ivotu-zapravo-samo-strah-od-smrti-tako-i-drutvenost-ljudi-zapravo-nije-direktna-ona-se-naime-ne-zasniva-na-ljubavi-prema-drutvu
Prosto je i nečasno kad jedan vladar vodi računa da bude raskošno odeven i da njegov stan bude bogat i veličanstven, a u razlozima i govoru je kao najprostiji od njegovih podanika. -Plutarh
prosto-i-neasno-kad-jedan-vladar-vodi-rauna-da-bude-raskono-odeven-i-da-njegov-stan-bude-bogat-i-velianstven-a-u-razlozima-i-govoru-kao-najprostiji
Prema zakonu čovjek je kriv ukoliko naruši prava drugih ljudi. Prema etici on je kriv ukoliko samo pomisli da to učini. -Imanuel Kant
prema-zakonu-ovjek-kriv-ukoliko-narui-prava-drugih-ljudi-prema-etici-on-kriv-ukoliko-samo-pomisli-da-to-uini