Rijetko je čovjekov cilj zao; mogu biti samo zla sredstva.


rijetko-ovjekov-cilj-zao-mogu-biti-samo-zla-sredstva
jovan dučićrijetkočovjekovciljzaomogubitisamozlasredstvarijetko jeje čovjekovčovjekov ciljcilj zaomogu bitibiti samosamo zlazla sredstvarijetko je čovjekovje čovjekov ciljčovjekov cilj zaomogu biti samobiti samo zlasamo zla sredstvarijetko je čovjekov ciljje čovjekov cilj zaomogu biti samo zlabiti samo zla sredstvarijetko je čovjekov cilj zaomogu biti samo zla sredstva

Svaki pametan čovek zna da je život lep i da je njegov cilj biti srećan… No, ipak su na kraju samo glupi srećni. Kako to objasniti? -Orhan Pamuk
svaki-pametan-ovek-zna-da-ivot-lep-i-da-njegov-cilj-biti-srean-no-ipak-su-na-kraju-samo-glupi-sre-kako-to-objasniti
Da ljudi mogu dobra činiti koliko zla i psovki, danas niko ne bi gladovao na ulici. -Poslovice korisnika
da-ljudi-mogu-dobra-initi-koliko-zla-i-psovki-danas-niko-ne-bi-gladovao-na-ulici
Da mogu biti njeeen, još samo jedan tren, na sve bih pristao. Nikog u životu nisam tako volio :)
da-mogu-biti-njeeen-jo-samo-jedan-tren-na-sve-bih-pristao-nikog-u-ivotu-nisam-tako-volio
Za svoj cilj ja sam spreman da umrem, ali ni za kakav cilj, moj prijatelju, nisam spreman da ubijem. -Mahatma Gandi
za-svoj-cilj-ja-sam-spreman-da-umrem-ali-za-kakav-cilj-moj-prijatelju-nisam-spreman-da-ubijem