Rođaci su gomila dosadnjakovića koji se ne obaziru na lepo ponašanje i ne znaju da odaberu trenutak kada će umreti.


roaci-su-gomila-dosadnjakovia-koji-se-ne-obaziru-na-lepo-ponaanje-i-ne-znaju-da-odaberu-trenutak-kada-e-umreti
oskar vajldrođacisugomiladosadnjakovićakojiseneobazirunalepoponaanjeznajudaodaberutrenutakkadaćeumretirođaci susu gomilagomila dosadnjakovićadosadnjakovića kojikoji sese nene obaziruobaziru nana lepolepo ponašanjeponašanje ii nene znajuznaju dada odaberuodaberu trenutaktrenutak kadakada ćeće umretirođaci su gomilasu gomila dosadnjakovićagomila dosadnjakovića kojidosadnjakovića koji sekoji se nese ne obazirune obaziru naobaziru na lepona lepo ponašanjelepo ponašanje iponašanje i nei ne znajune znaju daznaju da odaberuda odaberu trenutakodaberu trenutak kadatrenutak kada ćekada će umretirođaci su gomila dosadnjakovićasu gomila dosadnjakovića kojigomila dosadnjakovića koji sedosadnjakovića koji se nekoji se ne obaziruse ne obaziru nane obaziru na lepoobaziru na lepo ponašanjena lepo ponašanje ilepo ponašanje i neponašanje i ne znajui ne znaju dane znaju da odaberuznaju da odaberu trenutakda odaberu trenutak kadaodaberu trenutak kada ćetrenutak kada će umretirođaci su gomila dosadnjakovića kojisu gomila dosadnjakovića koji segomila dosadnjakovića koji se nedosadnjakovića koji se ne obazirukoji se ne obaziru nase ne obaziru na lepone obaziru na lepo ponašanjeobaziru na lepo ponašanje ina lepo ponašanje i nelepo ponašanje i ne znajuponašanje i ne znaju dai ne znaju da odaberune znaju da odaberu trenutakznaju da odaberu trenutak kadada odaberu trenutak kada ćeodaberu trenutak kada će umreti

Postoje samo dvije vrste privlačnih ljudi, jedni koji znaju apsolutno sve i drugi koji ne znaju apsolutno ništa. -Oskar Vajld
postoje-samo-dvije-vrste-privlanih-ljudi-jedni-koji-znaju-apsolutno-sve-i-drugi-koji-ne-znaju-apsolutno
Postoji jedan nerješiv problem kod nas, oni koji te vole to ne znaju da pokažu, a oni koji te mrze to ne znaju da sakriju. -Đorđe Balašević
postoji-jedan-nerjeiv-problem-kod-nas-oni-koji-te-vole-to-ne-znaju-da-pokau-a-oni-koji-te-mrze-to-ne-znaju-da-sakriju
Strah od patnje je gori od same patnje. I da nikad nijedno srce nije patilo kada je krenulo u potragu za svojim snovima, jer svaki trenutak potrage jeste trenutak sretanja s Bogom i s Vecnošću. -Paulo Koeljo
strah-od-patnje-gori-od-same-patnje-i-da-nikad-nijedno-srce-nije-patilo-kada-krenulo-u-potragu-za-svojim-snovima-jer-svaki-trenutak-potrage-jeste
Postoje dani kada pomislim da ću umreti od predoziranja zadovoljstvom. -Salvador Dali
postoje-dani-kada-pomislim-da-u-umreti-od-predoziranja-zadovoljstvom