Rock ‘n Roll – najbrutalnija, najružnija, najočajnija i najgora forma izražaja za koju sam imao nesreću da je čujem.


rock-n-roll-najbrutalnija-najrunija-najoajnija-i-najgora-forma-izraaja-za-koju-sam-imao-nesreu-da-ujem
frenk sinatrarock‘nrollnajbrutalnijanajružnijanajočajnijanajgoraformaizražajazakojusamimaonesrećudačujemrock ‘n‘n rollroll –– najbrutalnijanajočajnija ii najgoranajgora formaforma izražajaizražaja zaza kojukoju samsam imaoimao nesrećunesreću dada jeje čujemrock ‘n roll‘n roll –roll – najbrutalnijanajočajnija i najgorai najgora formanajgora forma izražajaforma izražaja zaizražaja za kojuza koju samkoju sam imaosam imao nesrećuimao nesreću danesreću da jeda je čujemrock ‘n roll –‘n roll – najbrutalnijanajočajnija i najgora formai najgora forma izražajanajgora forma izražaja zaforma izražaja za kojuizražaja za koju samza koju sam imaokoju sam imao nesrećusam imao nesreću daimao nesreću da jenesreću da je čujemrock ‘n roll – najbrutalnijanajočajnija i najgora forma izražajai najgora forma izražaja zanajgora forma izražaja za kojuforma izražaja za koju samizražaja za koju sam imaoza koju sam imao nesrećukoju sam imao nesreću dasam imao nesreću da jeimao nesreću da je čujem

Rock 'n Roll - najbrutalnija, najružnija, najočajnija i najgora forma izražaja za koju sam imao nesreću da je čujem. -Frenk Sinatra
rock-n-roll-najbrutalnija-najrunija-najoajnija-i-najgora-forma-izraaja-za-koju-sam-imao-nesreu-da-ujem
U jednom trenutku u životu sam imao sve – milione dolara, vile, automobile, lepu odeću, lepe žene i bilo koju drugu materijalnu stvar koju možete zamisliti. Sada se borim da imam svoj mir. -Ričard Prajor
u-jednom-trenutku-u-ivotu-sam-imao-sve-milione-dolara-vile-automobile-lepu-odeu-lepe-ene-i-bilo-koju-drugu-materijalnu-stvar-kojumoete-zamisliti-sada
U formi sam…i okruglo je forma.. :)
u-formi-sami-okruglo-forma
Nesporazum je kad je zovem da joj čujem glas a ona prekine poziv, uđe na fb i napiše tu sam…
nesporazum-kad-zovem-da-joj-ujem-glas-a-ona-prekine-poziv-ue-na-fb-i-napie-sam
Zrelost muškarca: to zvači ponovo steći ozbiljnost koju je čovek imao kao dete, u igri. -Fridrih Niče
zrelost-mukarca-to-zvai-ponovo-stei-ozbiljnost-koju-ovek-imao-kao-dete-u-igri