Rodbina ti je onakva kakvu ti je Bog po rodjenju dao, a prijatelji onakvi kakve si sam izabrao.


rodbina-ti-onakva-kakvu-ti-bog-po-rodjenju-dao-a-prijatelji-onakvi-kakve-sam-izabrao
Španska poslovicarodbinationakvakakvubogporodjenjudaoprijateljionakvikakvesamizabraorodbina titi jeje onakvaonakva kakvukakvu titi jeje bogbog popo rodjenjurodjenju daoprijatelji onakvionakvi kakvekakve sisi samsam izabraorodbina ti jeti je onakvaje onakva kakvuonakva kakvu tikakvu ti jeti je bogje bog pobog po rodjenjupo rodjenju daoa prijatelji onakviprijatelji onakvi kakveonakvi kakve sikakve si samsi sam izabraorodbina ti je onakvati je onakva kakvuje onakva kakvu tionakva kakvu ti jekakvu ti je bogti je bog poje bog po rodjenjubog po rodjenju daoa prijatelji onakvi kakveprijatelji onakvi kakve sionakvi kakve si samkakve si sam izabraorodbina ti je onakva kakvuti je onakva kakvu tije onakva kakvu ti jeonakva kakvu ti je bogkakvu ti je bog poti je bog po rodjenjuje bog po rodjenju daoa prijatelji onakvi kakve siprijatelji onakvi kakve si samonakvi kakve si sam izabrao

Želite li znati šta Bog misli o novcu, pogledajte ljude kojima ga je dao. -Doroti Parker
elite-li-znati-bog-misli-o-novcu-pogledajte-ljude-kojima-ga-dao
Ja ću ti reći da sam oženjen, da imam dvoje dece, da sam sretan i da je sve onako kako sam zamislio. Kad krenem, samo ću ti šapnuti na uho, da sam kćerki dao ime po tebi. -Đorđe Balašević
ja-u-ti-rei-da-sam-oenjen-da-imam-dvoje-dece-da-sam-sretan-i-da-sve-onako-kako-sam-zamislio-kad-krenem-samo-u-ti-apnuti-na-uho-da-sam-kerki-dao-ime
Ne mogu verovati da nam je onaj isti Bog koji nam je dao osećanja, razum i intelekt u isto vreme zabranio njihovo korištenje. -Galileo Galilej
ne-mogu-verovati-da-nam-onaj-isti-bog-koji-nam-dao-oseanja-razum-i-intelekt-u-isto-vreme-zabranio-njihovo-koritenje
Ne mogu verovati da nam je onaj isti Bog koji nam je dao osećanja, razum i intelekt u isto vreme zabranio njihovo korišćenje. -Galileo Galilej
ne-mogu-verovati-da-nam-onaj-isti-bog-koji-nam-dao-oseanja-razum-i-intelekt-u-isto-vreme-zabranio-njihovo-korienje