Roditeljsko zadovoljstvo je tajno, kao što su tajne i njihove tuge i strahovi.


roditeljsko-zadovoljstvo-tajno-kao-to-su-tajne-i-njihove-tuge-i-strahovi
fransis bejkonroditeljskozadovoljstvotajnokaotosutajnenjihovetugestrahoviroditeljsko zadovoljstvozadovoljstvo jeje tajnokao štošto susu tajnetajne ii njihovenjihove tugetuge ii strahoviroditeljsko zadovoljstvo jezadovoljstvo je tajnokao što sušto su tajnesu tajne itajne i njihovei njihove tugenjihove tuge ituge i strahoviroditeljsko zadovoljstvo je tajnokao što su tajnešto su tajne isu tajne i njihovetajne i njihove tugei njihove tuge injihove tuge i strahovikao što su tajne išto su tajne i njihovesu tajne i njihove tugetajne i njihove tuge ii njihove tuge i strahovi

VOLIM ŠTO SAM TETKA!! Zato, jer tetka grli kao mama, čuva tajne kao sestra, savetuje kao prijateljica i sve dopusta kao baka… ♥
volim-to-sam-tetka-zato-jer-tetka-grli-kao-mama-uva-tajne-kao-sestra-savetuje-kao-prijateljica-i-sve-dopusta-kao-baka
Ono najčudnije kada ljudi umru su njihove cipele. To je najtužnija stvar. Kao da najveći deo njihove ličnosti ostaje u njihovim cipelama. -Čarls Bukovski
ono-najudnije-kada-ljudi-umru-su-njihove-cipele-to-najtunija-stvar-kao-da-najvei-deo-njihove-linosti-ostaje-u-njihovim-cipelama
Nema lepše nade od one što je nikla iz tuge i nema lepših snova od onih što ih rađa bol. -Ivan Cankar
nema-lepe-nade-od-one-to-nikla-iz-tuge-i-nema-lepih-snova-od-onih-to-ih-raa-bol