Roman je tajni centar svieta, religija ili filozofija takođe se obraćaju tom centru, ali ne kroz opisivanje dnevnog ili običnog života, to je ono što čini roman drukčijim. On se bavi smislom života u dubinama dnevnog postojanja. On stavlja normalni život na pijedesetal.


roman-tajni-centar-svieta-religija-ili-filozofija-takoe-se-obraaju-tom-centru-ali-ne-kroz-opisivanje-dnevnog-ili-obinog-ivota-to-ono-to-ini-roman
orhan pamukromantajnicentarsvietareligijailifilozofijatakođeseobraćajutomcentrualinekrozopisivanjednevnogobičnogživotatoonotočiniromandrukčijimonbavismislomživotadubinamapostojanjastavljanormalniživotnapijedesetalroman jeje tajnitajni centarcentar svietareligija iliili filozofijafilozofija takođetakođe sese obraćajuobraćaju tomtom centruali nene krozkroz opisivanjeopisivanje dnevnogdnevnog iliili običnogobičnog životaje onoono štošto činičini romanroman drukčijimon sese bavibavi smislomsmislom životaživota uu dubinamadubinama dnevnogdnevnog postojanjaon stavljastavlja normalninormalni životživot nana pijedesetalroman je tajnije tajni centartajni centar svietareligija ili filozofijaili filozofija takođefilozofija takođe setakođe se obraćajuse obraćaju tomobraćaju tom centruali ne krozne kroz opisivanjekroz opisivanje dnevnogopisivanje dnevnog ilidnevnog ili običnogili običnog životaje ono štoono što činišto čini romančini roman drukčijimon se bavise bavi smislombavi smislom životasmislom života uživota u dubinamau dubinama dnevnogdubinama dnevnog postojanjaon stavlja normalnistavlja normalni životnormalni život naživot na pijedesetal

Žena može da se zanese za bogatašem ili artistom, za vojnikom ili sportistom, za lepim ili umnim, ali se najzad dadne, često za ceo život, sasvim drukčijem čoveku nego kakvog je zamišljala ili želela. -Jovan Dučić
ena-moe-da-se-zanese-za-bogataem-ili-artistom-za-vojnikom-ili-sportistom-za-lepim-ili-umnim-ali-se-najzad-dadne-esto-za-ceo-ivot-sasvim-drukijem-oveku
Ljudi vole ono što je dobro ili što im se čini da je dobro, ali obično griješe u procjeni šta je to dobro. -Žan-Žak Ruso
ljudi-vole-ono-to-dobro-ili-to-im-se-ini-da-dobro-ali-obino-grijee-u-procjeni-to-dobro
Otpor sa kojim se fizički borite u teretani i otpor sa kojim se borite kroz život su ono što čini jake ličnosti jakim. -Arnold Švarceneger
otpor-kojim-se-fiziki-borite-u-teretani-i-otpor-kojim-se-borite-kroz-ivot-su-ono-to-ini-jake-linosti-jakim