Rugala se ruga pa postala druga.


rugala-se-ruga-pa-postala-druga
bosanske poslovicerugalaserugapapostaladrugarugala sese rugaruga papa postalapostala drugarugala se rugase ruga paruga pa postalapa postala drugarugala se ruga pase ruga pa postalaruga pa postala drugarugala se ruga pa postalase ruga pa postala druga

Rugala se sova sjenici.Navika je rdja koja se ruga svakoj turpiji.postala ribaJa ne plačem, jer mi je unutrašnjost postala kamena.Ljubaznost je postala toliko retka da je ljudi smatraju flertom.Voleo bih kada bi nuklearna fuzija postala praktični izvor energije. Ona bi nam dala nepresušni izvor energije bez zagađenja ili globalnog otopljenja.