Ruka koja daje uvek je iznad one koja prima.


ruka-koja-daje-uvek-iznad-one-koja-prima
arapske poslovicerukakojadajeuvekiznadoneprimaruka kojakoja dajedaje uvekuvek jeje iznadiznad oneone kojakoja primaruka koja dajekoja daje uvekdaje uvek jeuvek je iznadje iznad oneiznad one kojaone koja primaruka koja daje uvekkoja daje uvek jedaje uvek je iznaduvek je iznad oneje iznad one kojaiznad one koja primaruka koja daje uvek jekoja daje uvek je iznaddaje uvek je iznad oneuvek je iznad one kojaje iznad one koja prima

Sve zbunjuju te male stvari sa ljubavlju, ali u stvarnosti, ljubav je jedina stvar u svetu koja odbija sve zlo i koja te uvek iznova učini da se osećaš dobro. -Meša Selimović
sve-zbunjuju-te-male-stvari-ljubavlju-ali-u-stvarnosti-ljubav-jedina-stvar-u-svetu-koja-odbija-sve-zlo-i-koja-te-uvek-iznova-uini-da-se-osea-dobro
Očuvaj me od mudrosti koja ne plače, filozofije koja se ne smije i veličine koja se ne klanja pred djecom. -Kahlil Gibran
ouvaj-me-od-mudrosti-koja-ne-plae-filozofije-koja-se-ne-smije-i-veliine-koja-se-ne-klanja-pred-djecom