S verom je kao i sa ljubavlju. Kada je tražite ne nalazite je, a nalazite je u trenutku, kada to najmanje očekujete.


s-verom-kao-i-ljubavlju-kada-traite-ne-nalazite-a-nalazite-u-trenutku-kada-to-najmanje-oekujete
Žorž sandveromkaoljubavljukadatražitenenalazitetrenutkukadatonajmanjeočekujetes veromverom jeje kaokao isa ljubavljukada jeje tražitetražite nene nalazitenalazite jenalazite jeu trenutkunajmanje očekujetes verom jeverom je kaoje kao ikao i sai sa ljubavljukada je tražiteje tražite netražite ne nalazitene nalazite jea nalazite jenalazite je uje u trenutkukada to najmanjes verom je kaoverom je kao ije kao i sakao i sa ljubavljukada je tražite neje tražite ne nalazitetražite ne nalazite jea nalazite je unalazite je u trenutkukada to najmanje očekujetes verom je kao iverom je kao i saje kao i sa ljubavljukada je tražite ne nalaziteje tražite ne nalazite jea nalazite je u trenutku

Ljubav nema nikakve veze s onim što očekujete da ćete dobiti, samo s onim što očekujete da ćete dati – i to je sve! -Katharine Hepburn
ljubav-nema-nikakve-veze-s-onim-to-oekujete-da-ete-dobiti-samo-s-onim-to-oekujete-da-ete-dati-i-to-sve
Ne tražite usluge mnogih; to se često dobija iskrenim i zakonitim sredstvima. Već tražite svedočenje nekolicine; i ne brojte glasove već im merite težinu. -Imanuel Kant
ne-traite-usluge-mnogih-to-se-esto-dobija-iskrenim-i-zakonitim-sredstvima-ve-traite-svedoenje-nekolicine-i-ne-brojte-glasove-ve-im-merite-teinu
Verovao je u to, kao što dobra žena veruje u leviatan (morsko čudovište pomenuto u Bibliji) – verom, ne logičnim razmišljanjem. -Žil Vern
verovao-u-to-kao-to-dobra-ena-veruje-u-leviatan-morsko-udovite-pomenuto-u-bibliji-verom-ne-loginim-razmiljanjem