S verom je kao i sa ljubavlju. Kada je tražite ne nalazite je, a nalazite je u trenutku, kada to najmanje očekujete.


s-verom-kao-i-ljubavlju-kada-traite-ne-nalazite-a-nalazite-u-trenutku-kada-to-najmanje-oekujete
Žorž sandveromkaoljubavljukadatražitenenalazitetrenutkukadatonajmanjeočekujetes veromverom jeje kaokao isa ljubavljukada jeje tražitetražite nene nalazitenalazite jenalazite jeu trenutkunajmanje očekujetes verom jeverom je kaoje kao ikao i sai sa ljubavljukada je tražiteje tražite netražite ne nalazitene nalazite jea nalazite jenalazite je uje u trenutkukada to najmanjes verom je kaoverom je kao ije kao i sakao i sa ljubavljukada je tražite neje tražite ne nalazitetražite ne nalazite jea nalazite je unalazite je u trenutkukada to najmanje očekujetes verom je kao iverom je kao i saje kao i sa ljubavljukada je tražite ne nalaziteje tražite ne nalazite jea nalazite je u trenutku

Budite radosni kad god vam se za to pruža mogućnost, i kad god za to nalazite snage u sebi, jer trenuci čiste radosti vrijede i znače više nego čitavi dani i mjeseci našeg života provedeni u mutnoj igri naših sitnih i krupnih strasti i prohtjeva. A minut čiste radosti ostaje u nama zauvijek, kao sjaj koji ništa ne može zamračiti.Ljubav nema nikakve veze s onim što očekujete da ćete dobiti, samo s onim što očekujete da ćete dati – i to je sve!Ne tražite usluge mnogih; to se često dobija iskrenim i zakonitim sredstvima. Već tražite svedočenje nekolicine; i ne brojte glasove već im merite težinu.Ne tražite manu, tražite rešenje.Verovao je u to, kao što dobra žena veruje u leviatan (morsko čudovište pomenuto u Bibliji) – verom, ne logičnim razmišljanjem.Čovjeku koji najmanje želi najmanje nedostaje.