S vremena na vreme treba se odmoriti od nerada.


s-vremena-na-vreme-treba-se-odmoriti-od-nerada
Žan koktovremenanavremetrebaseodmoritiodneradas vremenavremena nana vremevreme trebatreba sese odmoritiodmoriti odod neradas vremena navremena na vremena vreme trebavreme treba setreba se odmoritise odmoriti ododmoriti od neradas vremena na vremevremena na vreme trebana vreme treba sevreme treba se odmorititreba se odmoriti odse odmoriti od neradas vremena na vreme trebavremena na vreme treba sena vreme treba se odmoritivreme treba se odmoriti odtreba se odmoriti od nerada

Kada se dođe do vrhunca, treba se odmoriti. -Pablo Pikaso
kada-se-doe-do-vrhunca-treba-se-odmoriti
Nema vremena za svakodnevnu dosadu. Postoji vreme za rad. I vreme za ljubav. To ne ostavlja prostor za neko drugo vreme. -Koko Šanel
nema-vremena-za-svakodnevnu-dosadu-postoji-vreme-za-rad-i-vreme-za-ljubav-to-ne-ostavlja-prostor-za-neko-drugo-vreme
Srcu punom hrabrosti i dobrote treba s vremena na vreme nešto opasnosti, inače mu svijet postaje nesnosan. -Fridrih Niče
srcu-punom-hrabrosti-i-dobrote-treba-s-vremena-na-vreme-neto-opasnosti-inae-mu-svijet-postaje-nesnosan
Vatru naloženu drvima koja teško gore moramo češće podsticati da bi se održala. Na isti način treba plamen uspavane mentalne aktivnosti, s vremena na vreme, probuditi. -Mihajlo Pupin
vatru-naloenu-drvima-koja-teko-gore-moramo-ee-podsticati-da-bi-se-odrala-na-isti-nain-treba-plamen-uspavane-mentalne-aktivnosti-s-vremena-na-vreme
Naše se vreme razlikuje od svih drugih vremena, i zato nekima izgleda kao i da nemamo svoga vremena. Kao da živimo u međuvremenu. -Matija Bećković
nae-se-vreme-razlikuje-od-svih-drugih-vremena-i-zato-nekima-izgleda-kao-i-da-nemamo-svoga-vremena-kao-da-ivimo-u-meuvremenu
Prijatelji uzimaju vreme, a ja nemam vremena. -Ričard Prajor
prijatelji-uzimaju-vreme-a-ja-nemam-vremena