Sa 3 godine – Mama ja te volim! Sa 10 godina – Dobro, dobro mama! Sa 16 godina – Mama što smetaš! Sa 18 godina – Hoću otići iz ove ku ...


sa-3-godine-mama-ja-te-volim-sa-10-godina-dobro-dobro-mama-sa-16-godina-mama-to-smeta-sa-18-godina-hou-otii-iz-ove-ku
3godinemamajatevolim10godinadobrodobromama16tosmeta18hoćuotićiizovekusa 3godine –– mamamama jaja tete volim10 godinagodina –– dobrodobro mama16 godinagodina –– mamamama štošto smetaš18 godinagodina –– hoćuhoću otićiotići iziz oveove kukugodine – mama– mama jamama ja teja te volimsa 10 godina10 godina –godina – dobrosa 16 godina16 godina –godina – mama– mama štomama što smetašsa 18 godina18 godina –godina – hoću– hoću otićihoću otići izotići iz oveiz ove kuove ku3 godine – mamagodine – mama ja– mama ja temama ja te volimsa 10 godina –10 godina – dobrosa 16 godina –16 godina – mamagodina – mama što– mama što smetašsa 18 godina –18 godina – hoćugodina – hoću otići– hoću otići izhoću otići iz oveotići iz ove kuiz ove kusa 3 godine – mama3 godine – mama jagodine – mama ja te– mama ja te volimsa 10 godina – dobrosa 16 godina – mama16 godina – mama štogodina – mama što smetašsa 18 godina – hoću18 godina – hoću otićigodina – hoću otići iz– hoću otići iz ovehoću otići iz ove kuotići iz ove ku

Za nekoliko godina će biti: Mama gde si upoznala tatu? Mama: pa na fb :)
za-nekoliko-godina-e-biti-mama-gde-upoznala-tatu-mama-pa-na-fb
Sa 12 godina-KLINKA Sa 13 godina-SMINKA Sa 14 godina-DAMA Sa 15 godina-MAMA
sa-12-godinaklinka-sa-13-godinasminka-sa-14-godinadama-sa-15-godinamama
Četrdesete su starost mladih godina. Pedesete su mladost starih godina. -Viktor Igo
etrdesete-su-starost-mladih-godina-pedesete-su-mladost-starih-godina
Molim sve devojčice od 15 do 17-18 godina da, ako su već u nekoj vezi sa dečkom približno njihovih godina, se ne prosipaju po Instagramu sa slikama skupih ve ...
molim-sve-devojice-od-15-do-1718-godina-da-ako-su-ve-u-nekoj-vezi-dekom-priblino-njihovih-godina-se-ne-prosipaju-po-instagramu-slikama-skupih-ve