Sa parolom „oko za oko“ celi sviet će završiti slep.


sa-parolom-oko-za-oko-celi-sviet-e-zavriti-slep
mahatma gandiparolom„okozaoko“celisvietćezavritislepsa parolomparolom „oko„oko zaza oko“oko“ celiceli svietsviet ćeće završitizavršiti slepsa parolom „okoparolom „oko za„oko za oko“za oko“ celioko“ celi svietceli sviet ćesviet će završitiće završiti slepsa parolom „oko zaparolom „oko za oko“„oko za oko“ celiza oko“ celi svietoko“ celi sviet ćeceli sviet će završitisviet će završiti slepsa parolom „oko za oko“parolom „oko za oko“ celi„oko za oko“ celi svietza oko“ celi sviet ćeoko“ celi sviet će završiticeli sviet će završiti slep

Samo se ti motaj oko njega, pa ce hitna da se mota oko tebe ;)
samo-se-ti-motaj-oko-njega-pa-hitna-da-se-mota-oko-tebe
Vidiš ovu sjajnu stvar na nebu? E to je Sunce! Zemlja se okreće oko njega a ne oko tebe!
vidi-ovu-sjajnu-stvar-na-nebu-e-to-sunce-zemlja-se-okree-oko-njega-a-ne-oko-tebe
Mali umovi se brinu oko neobičnih stvari, dok se veliki umovi brinu oko običnih stvari. -Blez Paskal
mali-umovi-se-brinu-oko-neobinih-stvari-dok-se-veliki-umovi-brinu-oko-obinih-stvari
toliko ljudi oko tebe
toliko-ljudi-oko-tebe