Sa svakom ženom razgovaraj kao da je voliš, a sa svakim muškarcem kao da ti je dosadan.


sa-svakom-enom-razgovaraj-kao-da-voli-a-svakim-mukarcem-kao-da-ti-dosadan
oskar vajldsvakomženomrazgovarajkaodavolisvakimmukarcemtidosadansa svakomsvakom ženomženom razgovarajrazgovaraj kaokao dada jeje volišsa svakimsvakim muškarcemmuškarcem kaokao dada titi jeje dosadansa svakom ženomsvakom ženom razgovarajženom razgovaraj kaorazgovaraj kao dakao da jeda je voliša sa svakimsa svakim muškarcemsvakim muškarcem kaomuškarcem kao dakao da tida ti jeti je dosadansa svakom ženom razgovarajsvakom ženom razgovaraj kaoženom razgovaraj kao darazgovaraj kao da jekao da je voliša sa svakim muškarcemsa svakim muškarcem kaosvakim muškarcem kao damuškarcem kao da tikao da ti jeda ti je dosadansa svakom ženom razgovaraj kaosvakom ženom razgovaraj kao daženom razgovaraj kao da jerazgovaraj kao da je voliša sa svakim muškarcem kaosa svakim muškarcem kao dasvakim muškarcem kao da timuškarcem kao da ti jekao da ti je dosadan

Razvesti se samo zbog toga što ga više ne voliš isto je tako glupo kao i udati se za njega samo zato što ga voliš. -Ža Ža Gabor
razvesti-se-samo-zbog-toga-to-ga-vie-ne-voli-isto-tako-glupo-kao-i-udati-se-za-njega-samo-zato-to-ga-voli
Nije lako biti zena! Moras razmisljati kao muskarac, ponasati se kao dama, izgledati kao devojka, i raditi kao konj!
nije-lako-biti-zena-moras-razmisljati-kao-muskarac-ponasati-se-kao-dama-izgledati-kao-devojka-i-raditi-kao-konj
Opasno je razgovarati s lijepom ženom, jer svaki pokret njenog lica izgleda kao pokret ljubavi. -Niccolo Tommaseo
opasno-razgovarati-s-lijepom-enom-jer-svaki-pokret-njenog-lica-izgleda-kao-pokret-ljubavi
VOLIM ŠTO SAM TETKA!! Zato, jer tetka grli kao mama, čuva tajne kao sestra, savetuje kao prijateljica i sve dopusta kao baka… ♥
volim-to-sam-tetka-zato-jer-tetka-grli-kao-mama-uva-tajne-kao-sestra-savetuje-kao-prijateljica-i-sve-dopusta-kao-baka